Hea koolipere!

Alates 3. maist toimub koolimajas kontaktõpe lisaks väikeklassi õpilastele ka  1.–4. klassi ja 9. klassi õpilastele.
Siseruumides peavad kandma maski nii õppijad kui asutuse personal.
Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik. 

Kooli on oodatud ka õpilased, kes õpetaja hinnangul vajavad konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks.

Toitlustamine koolis toimub endistel aegadel (vt siit)

Rõõmsa taaskohtumiseni!

direktor Margus Veri