Pärnu Ülejõe Põhikool kuulutab välja konkursi:

  • matemaatikaõpetaja ametikohale 2.-3. kooliastmes alates 22. veebruar 2021.

Tööleping sõlmitakse tähtajatult 1,0 ametikohaga, töötasu alates 1550 eurot kuus.
Kandideerimiseks esitada avaldus, elulookirjeldus ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 22. jaanuar 2021 digitaalallkirjastatult e-postiga This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Lisainfo telefonil 444 7180.