Käitumisjuhend kooliperele (õpilased, lapsevanemad, kooli personal)

Armas koolipere! Head õpilased ja lapsevanemad!

Õnnitlen teid alanud kooliaasta puhul ja soovin teile kõigile rõõmu, pühendumust, põnevust, töökust, sujuvat koostööd ja üle kõige HEAD TERVIST!

Me kõik soovime, et saaksime uuel kooliaastal võimalikult pika perioodi päriselt koolis käia, üksteisega näost-näkku kohtuda ja vahetus kontaktis õpetaja ja kaasõpilastega uusi ja põnevaid asju õppida. Selleks, et see soov täituks, tuleb meil kõigil ühiselt pingutada ning püüda hoida ennast ja teisi tervetena.

Hea õpilane, õpetaja ja lapsevanem! Kui avastad endal haigestumise tunnuseid (palavik, köha, nohu jms), siis ole hea ja jää seekord rahulikult koju! Võta ühendust oma perearstiga ja oota ära diagnoos.

Jää koju ka siis, kui Sinu õel, vennal või vanematel (pereliikmed) ilmnevad haigestumise tunnused. Kool ootab Sind tagasi, kui on kindel, et pereliikmetel ja Sinul ei tuvastatud COVID19 viirust ja Sinu tervislik seisund võimaldab koolis õppetööd jätkata.

Meeles tuleb ka pidada, et tervislikel põhjustel koolist puudumine ei tähenda automaatselt, et tegemist on koroonaviirusega, inimene võib ka lihtsalt külmetunud olla. Samuti võib koroonaviirusesse jääda igaüks meist – ka siis, kui teeme omalt poolt kõik õigesti. Seepärast palun, et jääksime üksteise suhtes lugupidavaks ja hoolivaks ning hoiduksime üksteise sildistamisest, süüdistamisest ja halvustamisest. Oleme üksteist toetav ja kokkuhoidev koolipere!

Kui oled koduses karantiinis ja oled terve, siis toimub Sinuga õppetöö distantsõppena.

Soovin veelkord meile kõigile uueks õppeaastaks tugevat tervist, teineteise mõistmist ja üksteisest hoolimist!

Direktor Margus Veri