1. Õpilased saavad juhised õppimiseks õpetajatelt ekooli kaudu - kas kodune töö, ülesanne või õppetund.
  2. Distantsõpe ei toimu õpilastele kellaajaliselt tunniplaani järgi. Õpetajad annavad õppeülesanded vastavalt tunniplaanile ja kannavad e-kooli sisse.
  3. Kõikidel õpilastel alates 4. klassist peab olema oma ekooli konto. Sama konto abil saab siseneda ka digiõpikute keskkonda OPIQ.
  4. 1.-3. klasside õpilased kasutavad vajadusel lapsevanemete abi ekoolist õppeinfo saamiseks.
  5. Juhtkond edastab vajalikku infot õpetajatele põhiliselt meililisti teel. Detailne distantsõppe kava (koos vastavate vahendite/keskkondade nimede ja linkidega ning soovitustega) on kooli ühisdokumentide kaustas.
  6. Lapsevanemaid teavitatakse võimalikest muudatustest ekooli, kooli kodulehe ja kooli FB lehe kaudu.
  7. Soovitused: lugege raamatuid, vaadake õppefilme, joonistage, meisterdage - olge loovad ja terved!

Info: https://www.hm.ee/et/uudised/valitsuskabinet-otsustas-viia-nakkusohu-tottu-haridusasutused-distantsoppele

Youtube video: Veebiseminar - kuidas toetada last koduõppes? https://www.youtube.com/watch?v=_EmMPzQlljg

Veebiseminar toimus 15.03.2020 kell 12.