Palun tõukerattaga või jalgrattaga kooli tulevale lapsele kaasa anda rattalukk.
Lapsele meelde tuletada, et kooli juures tuleb tõuke- või jalgratas kindlasti lukku panna.
Fuajees ei tohi tuletõrje nõudel tõukerattaid hoida.