13.-14. aprillil osales Pärnu Ülejõe Põhikooli personal meeskonnakoolitusel Haapsalus, koolituse läbiviijaks Bristol & Partnerid. Projekt sai teoks Euroopa Sotsiaalfondi toetusel. 

Koolituse teemad:

  • muutustega kohanemine
  • töömotivatsiooni leidmine ja hoidmine
  • hea energiaga tulemuslik meeskond
  • meeskonna ressursside teadvustamine.

Enne ja pärast koolitust läbi viidud küsitluste põhjal võib öelda, et koolitus tõstis nii meeskonna valmisolekut meeskonnas töötada kui ka osalejate uskumust, et kolleegid lähevad haridusuuendustega kaasa. Osalejad õppisid koolitusel paremini tundma nii ennast kui ka oma kolleege ja õppisid paremini meeskonnas töötama.