nutiorienteerumine22.jpg

Pärnu koolide õpilasi ülelinnaline nutiorienteerumise võistlus toimus 18. oktoobril 2022.
Sel aastal kasutati nutiorienteerumise läbiviimiseks esmakordselt SportIdent orienteerumisvahendeid. Võistlus toimus neljas vanuseklassis: 1.-3.kl, 4.-6. kl, 7.-9. kl ja gümnaasium. 

Meie koolist osales viis võistkonda:

7.-9. klass (kokku 12 võistkonda)

  • Mia Victoria Hoomatalo, Caroly Hoog, Ketlin Säinas (9.b) -  IV koht
  • Romet Sobolev, Albert Ossipov (9.d) ja Kaspar Palmsaar (9.a) - V koht

4.-6. klass (kokku 12 võistkonda)

  • Andri-Alan Kaasma, Ramses Lääne, Sergo Rünkjanen (6.b) - V koht

1.-3. klass (kokku 11 võistkonda)

  • Mattias Samorokov (3.a), Reno Rohtmäe (3.d), Mirko Paimla (3.b) - IV koht
  • Rihhard Auväärt, Alex Daly, Ranel Suluste (3.c) - V koht

Kõik olid tublid võistlejad, läbisid oma teekonna ja said tänutäheks šokolaadi.

Pildil meie kolmandate klasside kaks võistkonda, pildistas õpetaja Tanja.