12 logoEesti Saksa Keele Õpetajate Selts korraldas koostöös Goethe Instituudiga õpilaste poolt loodud veebipõhiste saksakeelsete õppematerjalide võistluse, mille teemaks sel õppeaastal oli "Minu maakond"/"Mein Landkreis". Eesmärk oli kokku koguda õppematerjalid Eesti maakondade tutvustamiseks, sest see teema on sageli õpikuis pea olematu.

Võistlusele laekus 23 tööd, mida hinnati eraldi põhikooli ja gümnaasiumi astmes. Mõlemas vanuseastmes toodi välja kolm auhinnalist tööd.

Hindamisel arvestati töö vastavust vanuseastmele, keelelist korrektsust ja erinevate veebipõhiste vahendite/õppeplatvormide kaasatust.

Mardus Raidlepp (9.b) esitas töö "Mein Landkreis Pärnu" ja see osutus auhinnavääriliseks põhikooli arvestuses.

Töö koostamist juhendas saksa keele õpetaja Ave Ermus.