8.b klass

  • Marleen Põbo – 3. koht

9.b klass

  • Remi Tammik – 11. koht
  • Maria Lank – 13. koht
  • Rene Annusveer – 16. koht
  • Urmas Astrik  - 22. koht
  • Ott Otterklau – 35. koht

Õpetaja Maris Agasild