Traditsiooniliselt toimub kevadel ürituste sarja Saksa Kevad raames palju põnevat saksa keelt õppivatele õpilastele. Meie kooli õpilased on usinalt üritustel osalenud ja häid kohti saavutanud.

6. mail toimus linnaralli "Deutsche Spuren in Pärnu", mis viis õpilased otsima Pärnus tegutsenud endiste baltisakslaste ja tänaste sakslaste jälgi. 8. ja 9. klasside õpilased moodustasid kokku 10 võistkonda. Meie õpilaste 8. klassi võistkond koosseisus Margit Mõis (8.a), Aurelia Roos (8.b) ja Sander Tony Sisask (8.a) saavutas VI koha. Üheksandike võistkond koosseisus Kristen Oliver Niin (9.b) ja Raiko Taave Tammjärv (9.c) saavutas II koha.

8. mail toimus Pärnu Keskraamatukogu saksa lugemissaalis saksakeelne Scrabble võistlusmäng 9.-12. klassi õpilastele. Raiko Taave Tammjärv (9.c) saavutas üheksandate klasside arvestuses I koha.

9. mail toimus miniolümpiaad 6.-7. klassi õpilastele. Kuuendikud võistlesid kahekesi koos, seitsmendikud juba individuaalselt. Lahendati põnevaid sõnavara- ja keeleülesandeid. Kuuendate klasside arvestuses saavutasid Lisandra Kärner (6.a) ja Mardus Raidlepp (6.b) I koha. Seitsmendikest saavutasid Ingrid Lilletai (7.c) III koha, Heleriin Pärast (7.c) IV koha, Erilyn Treumuth (7.c) V koha ning Mirith Haavandi (7.a) IX koha.

Õpilasi juhendas saksa keele õpetaja Ave Ermus.

Palju õnne tublidele õpilastele suurepäraste tulemuste eest!