Pärnu linna saksa keele olümpiaad toimus 3. aprillil Sütevaka Humanitaargümnaasiumis. Gümnaasiumiastmes osales 7 õpilast, põhikooliõpilasi oli kokku 18.

Mirjam Einaste (9.b) saavutas 9. klassi arvestuses II koha, jäädes kõrgemast kohast vaid 1 punkti kaugusele. 

Eraldi arvestuses võistlesid õpilased, kes vähemalt ühe vanemaga saksa keeles suhtlevad. Selles grupis saavutasid 9. klassi arvestuses Jan Karl Oberacker (9.c) I koha ning Lily-Mari Meskat (9.b) II koha.

Õpilasi juhendas saksa keele õpetaja Ave Ermus.

Palju õnne tublidele õpilastele!