Füüsikaolümpiaadi piirkonnavoorus esinesid tublilt:

Kerdo KÄÄRMA (8. klass)  10.-11. koht

Oskar TUULIK  (9. klass)   7. koht

Kiitus!