Meie kooli 5.a klassi võistkond (kooseisus Emma Herta Ööbik, Berit Alttoa, Isabel Padul ja Mirith Haavandi) võitsid ülelinnalise infootsinguteemalise nutivõistluse, mida korraldasid Pärnu Keskraamatukogu ja Pärnu Muuseum. Nii raamatukogus kui muuseumis otsiti lahendusi etteantud ülesannetele. Peale vastuste jahtimist raamatukogu teavikutest ja museaalidemerest koguneti raamatukogu suurde saali, kus toimus online viktoriin nutiseadmetega. Küsimused puudutasid vastuseid, mis said leitud raamatukogus ja muuseumis. 
Pärnu Keskraamatukogu ja Pärnu Muuseumi koostöömäng linna ja maakonna koolide 5. klassidele toimus 14. veebruaril 2017. Igast 5. klassist oli osalema oodatud 4-liikmeline võistkond.

Võistlus toimus kolmandat aastat ja see oli meie kooli jaoks juba teine võit! Palju õnne!