Kobras 2015/2016

„Kobras” on üldhariduskoolide õpilastele mõeldud informaatikavõistlus, mille küsimused on arvutite riist- ja tarkvarast, turvalisusest, arvutieetikast, arvutus- ja sidetehnika ajaloost, arvutitega seotud matemaatikast, loogikast ning informatsiooni mõistmisest ja tõlgendamisest üldisemalt.

Võistluse  I voor toimus 7.–18. detembril 2015 Miksikese keskkonnas veebipõhise kontrolltööna.

Juuniorite vanuserühmas (9.-10. klass) saavutas Liisbet Klein (9.b) väga hea tulemuse, jagades 2.-4. kohta ja ta kutsuti vabariiklikku vooru. Kokku oli juuniorite hulgas 1003 osavõtjat, neist lõppvooru kutsutud 18. Vaata tulemusi siit!

Võistluse II voor toimus 13.–14. veebruaril 2016 Tartus. Seal jäi Liisbet jagama 12.-14. kohta. Vaata tulemusi siit!