Üleriigilise Muusikaolümpiaadi 2016 piirkonnavoorus Pärnu linnas  Andra-Helena Toomet  -  II koht
Parim omalooming ja max punktid rütmi lugemises!
Väga tubli!
Juhendaja Maimu Muttik