Ülelinnaline orienteerumine - Kerdo III koht
Ülelinnaline orienteerumine - Kerdo III koht