Ülelinnaline ergomeetrivõistlus - 8.-9. klassi võistkonnasõidu eel
Ülelinnaline ergomeetrivõistlus - 8.-9. klassi võistkonnasõidu eel