Ülelinnaline ergomeetrivõistlus - 5.-7. klassi võistkonnasõidu I koht Hanna, Heike, Tanek, Rasmus, Alex
Ülelinnaline ergomeetrivõistlus - 5.-7. klassi võistkonnasõidu I koht Hanna, Heike, Tanek, Rasmus, Alex