Ülelinnaline ergomeetrivõistlus - Rasmus I koht
Ülelinnaline ergomeetrivõistlus - Rasmus I koht