Ülelinnaline ergomeetrivõistlus - Rasmus I koht, Alex II koht
Ülelinnaline ergomeetrivõistlus - Rasmus I koht, Alex II koht