TESTID PÕHIKOOLI LÕPETAJALE MATEMAATIKAEKSAMIKS VALMISTUMISEL

Testileht koosneb 23 matemaatilika-alasest testist üldhariduskooli  9. klassi õpilastele, kes valmistuvad suure hoolega matemaatika lõpueksamiks. Testid moodustavad ühe terviku, s.t. hõlmavad kõiki eksamiteemasid ning on kooskõlas riikliku õppekavaga.

Autor: Allar Veelmaa

Testileht avaneb SIIT!