Perekond Rohenäpu matemaatika

Õppematerjal kasutamiseks lasteaias kooliks ettevalmistavas rühmas, eelkoolis ja 1. klassis.
 
Õppematerjal „Perekond Rohenäpu matemaatika“ on õppematerjal, mis aitab õpilastel mänguliselt harjutada ja kinnistada matemaatika õppeaines läbitavat materjali lasteaias 
kooliks ettevalmistavas rühmas, eelkoolis ning esimeses kooliastmes.
 
Õppematerjal asub aadressil: http://edlv.planet.ee/matemaatika/
 
Õppematerjal on valminud Tiigrihüppe Sihtasutuse toetusel konkursi „Täna samm, homme teine“ konkursi raames.
Autor: Anneli Kesksaar, Liivalaia Gümnaasium