Linke HTML keele õppimiseks

Andres Jaeger, TÜ. HTML keele juhend http://www.cs.ut.ee/~ajaeger/html-juhend.html
Erika Matsak, TLÜ. HTML õpetus http://www.tlu.ee/~matsak/html
Neeme Katt http://www.pedja.edu.ee/~neeme/failid/arvuti/html.html
Taimi Dreier. HTML kood. (esitlusefail) http://www.taimi.dreier.ee/images/failid/html.ppt

Värvikoodid

RGB värvused http://www.online.ee/~marc/WEB/COLOR/color.html
VÄRVUSNIMEDE TABEL (146 nimetust) http://www.online.ee/~marc/WEB/COLOR/colortable.html
RGB värvikoodid http://www.interneti.info/juhendid/varvikoodid/ ja http://metshein.com/index.php/veeb/ueksikud-artiklid/623-rgb-vaervid