Referaadi koostamine

Referaadi põhiolemus

Referaat on kellegi teise seisukohtade esitamine, ülevaade mingist tööst või töödest. See on kokkuvõtlik terviktekst, mis hõlmab kõik olulise alustekstidest, kuid väldib teisejärgulisi üksikasju. Referaadi ülesandeks on koguda, süstematiseerida ja üldistada juba olemasolevat informatsiooni. Referaadi kirjutamine on parim viis sundida end läbi lugema alustekste ja loetust aru saama, sest ilma sisu mõistmata ei ole võimalik refereerida. See ei ole referaat, kui kirjutad raamatus või internetis oleva artikli lihtsalt ümber oma töösse. Ka see ei ole referaat, kui kirjutad omaloomingulist juttu nagu kirjandis ja esitad ainult enda mõtteid.

Loe edasi!

Referaadi osad

Tavapäraselt koosneb referaat järgmistest osadest:

  1. Tiitelleht
  2. Sisukord
  3. Sissejuhatus
  4. Põhiosa (jaguneb peatükkideks ja need omakorda alapeatükkideks)
  5. Kokkuvõte
  6. Kasutatud allikate loetelu
  7. Lisad

Loe edasi!

Viitamine

Viitamisega näidatakse, millisest allikast käsitletavad mõtted, faktid või andmed pärit on. Kõikidele oma töös kasutatud materjalidele tuleb nõuetekohaselt viidata. Kui sa seda ei tee, siis on su töö loomevargus ja see, nagu igasugune vargus, on karistatav (vt ka teksti autoriõigustest).  Plagiaat ei ole üldiste ja laialt tuntud teadmiste kasutamine (Suvi on soe. Maakera on ümmargune). Viidata tuleb raamatutele, ajakirjadele, intervjuudele, dokumentidele, internetiartiklitele ning samuti veebist saadud piltidele, videotele, e-kirjadele jm. Referaadi lõpus esitatakse kõigi kasutatud allikate loetelu.

Loe edasi!

Viitamine ja allikakirjete koostamine

Loe edasi!

 

Kasutatud allikad

Lorents, B., Laugasson, E., Toom, H., Taliaru, K., Dreier, T.  (2012). Informaatika materjale põhikoolile. Loetud aadressil https://arhiivi-tiiger.edu.ee/arhiiv/havike/arvutiopik/index.html%3Fp=17.html