Eesti keele harjutusvara - sõnade 'tulema', 'minema', 'käima' kasutamine

http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/22413/index.html

Eesti keele harjutustik, mis aitab Sul kolme tegusõna – tulema, minema ja käima – õiget ja asjakohast kasutamist treenida. Harjutustik algab meeldetuletusega sellest, millistes tähendustes kolme liikumisverbi kõige enam kasutatakse. Seda teksti on ilmestamas animatsioon. Edasi järgneb alalõik, kus tutvustatakse samade tegusõnade esinemist ning tähendust ühendverbides, afiksaalverbides.

Teemat tutvustavate tekstide järel saate hakata harjutama. Harjutused on kahe raskusastmega: esimesed 7 on lihtsamad, kus tuleb valikvastuste seast õige leida ning sellel klõpsata (ära märkida). Järgnevad 10 on lünktekstid, kuhu tuleb endal kirjutada õige tegusõna õiges vormis.
 
Autor: Aurika Komsaare 
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia kultuurhariduse osakond 2011