Internetikeele mõjud kirjakeeles

Autor: Krista Uibu, TÜ eesti keele ja kirjanduse lektor, PhD

Õppematerjalis "Kirjakeel ja kõnekeel. Internetikeele mõjud kirjakeeles" käsitletakse kirja- ja kõnekeele erinevusi, analüüsitakse omapärast nähtust - internetikeelt - ning suhtlusportaalide keelekasutust. Õppematerjal on mõeldud iseseisvaks tööks. Selle läbimiseks kulub aega umbes neli tundi. Omandatud teadmisi saab kontrollida erinevate enesetestide, mõtlemis- ja analüüsiülesannete abil. Teoreetilisi ülevaateid ilmestavad tabelid, mis on abiks teemast arusaamisel.

Mini-ekursus avaneb siit: http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/15383/index.html