Lingid erinevate sõnastikele veebis

[ÕS] Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2013 http://www.eki.ee/dict/qs/

EKI.ee keelekogud http://portaal.eki.ee/keelekogud.html