KASVATUSTÖÖ METOODIK , HEV KOORDINAATOR (A116): Eevi Palu

 • Juhib kasvatustöö alast tegevust, koordineerib hariduslike erivajadustega ja käitumise eripäraga õpilaste õppe- ja arengualast tööd.
 • Valmistab ette HEV õpilase dokumendid Rajaleidja koolivälise nõustamise meeskonnale.
 • Vanema nõusolekul rakendab võimaluste piires Rajaleidja koolivälise nõustamismeeskonna soovitusi, vajadusel koostab õpilasele individuaalse õppekava.
 • Juhib ja koordineerib kooli tugimeeskonna ja tugikomisjoni tööd.
 • Nõustab õpetajaid, lapsevanemaid ja õpilasi oma töövaldkonna küsimustes. 
 • Vahendab ja koordineerib võrgustiku tööd väljaspool kooli, teeb koostööd kohaliku omavalitsuse - lastekaitse-, alus- ja üldhariduse ning kaasava hariduse spetsialistidega jt vajalike institutsioonidega (noorsoopolitsei, Rajaleidja keskus, lastepsühhiaater jt spetsialistidega).
 • Teavitab kohalikku omavalitsust (lastekaitse) koolikohustuse mittetäitjatest ja teeb ettepanekuid õpilase  ja vanema toetamiseks vajalike meetmetega (tugiisik perele, õpilaskoduga kool jne)
 • Teavitab noorsoopolitseid õigusrikkumistest (keelatud ainete kasutamise kahtlus, vaimne ja füüsiline vägivald, netikuriteod jne).
 • Täidab ja korrastab kooli andmeid HEV õpilaste kohta Pärnu haridusasutuste haldamissüsteemis ARNO.
 • Teeb koolijuhile ettepanekuid oma töövaldkonna töö parendamiseks.

 Tööaeg:  E–R 8.00-16.00

 Kontaktandmed:  See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., tel 4447182

 

ERIPEDAGOOG-LOGOPEED (A202): Signe Raudver

 • Selgitab välja õppija õpioskuste ja arengu taseme ning kommunikatsioonipuudega, hääle ja kõne sujuvuse puudega ning neelamishäirega õpilased.  
 • Kavandab õppetegevust õppija erivajadustest lähtuvalt, soovitab sobivat suhtluskeskkonda.
 • Arendab, taastab või kompenseerib õpilaste kommunikatsioonivõimet ning õpetab erivajadustega õpilasi.
 • Nõustab ja juhendab õpetajaid ja lapsevanemaid sobivate keskkonnatingimuste loomisel ja kohandamisel, õppe- ja arendustegevuse planeerimisel ning läbiviimisel.

Tööaeg: E-R 8.00-15.00

Kontaktandmed: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., tel 58116440

 

 • ERIPEDAGOOG-LOGOPEED (A302): Ulla Kübar
 • Selgitab välja õppija õpioskuste ja arengu taseme ning kommunikatsioonipuudega, hääle ja kõne sujuvuse puudega ning neelamishäirega õpilased.  
 • Kavandab õppetegevust õppija erivajadustest lähtuvalt, soovitab sobivat suhtluskeskkonda.
 • Arendab, taastab või kompenseerib õpilaste kommunikatsioonivõimet ning õpetab erivajadustega õpilasi.
 • Nõustab ja juhendab õpetajaid ja lapsevanemaid sobivate keskkonnatingimuste loomisel ja kohandamisel, õppe- ja arendustegevuse planeerimisel ning läbiviimisel.

 Tööaeg: E-R 8.00-15.00

Kontaktandmed: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

KLASSIÕPETAJA: Aveli Aurik

 • Abistab õpetajaid  ja õpilasi õppetöös nii tunnis kui ka väljaspool tunde.
 • Õpetab hariduslike erivajadustega õpilasi.

Tööaeg: E-T 8.00–15.00

Kontaktandmed:  See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

KLASSIÕPETAJA: Krista Tammik

 • Abistab õpetajaid  ja õpilasi õppetöös nii tunnis kui ka väljaspool tunde.
 • Õpetab hariduslike erivajadustega õpilasi.

 Tööaeg: E-R 8.00-15.00

 Kontaktandmed: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

KOOLI PSÜHHOLOOG (A102): Aive Hirs

 •  Nõustab õpilasi, lapsevanemaid ja õpetajaid õppimise, käitumise ja sõltuvushäirete korral.

  Tööaeg:  E 8.00-15.00, K  8.00-15.00, N  8.00-15.00

                 Lisaks nõustamine kokkulepitud ajal.

 Kontaktandmed: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

                             See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

                             tel 55543740, 4447187

  

SOTSIAALNÕUSTAJA (A102): Ello Jõepera

 • Nõustab ja toetab õpilast põhihariduse saamisel. 

    Tööaeg: T, K, N  9.00-15.00,  R 9.00–12.00

    Kontaktandmed: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., tel 56929740, 4447187

 

KOOLI MEDITSIINIÕDE (B141): Marika Tõnisma

 •  Tegeleb haiguste ennetamise ja esmaabiandmise ning õpilaste, lapsevanemate ja pedagoogide nõustamisega  meditsiiniküsimustes.

  Tööaeg: E–R 8.00–15.00

   Kontaktandmed: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

TUGIKOMISJON (A116): Margus Veri, Eevi Palu, Sille Arust, Signe Raudver, Aive Hirs/Marjaana Vaher, Ello Jõepera

 •    Tegeleb õpi- ja kasvatusraskustega õpilastega seonduvate küsimuste lahendamisega.

   T 10.00-11.00 tugikomisjoni koosolek

          N 10.00-9.45 infovahetuse koosolek

          Lisaks võrgustikukoosolekud kokkulepitud ajal.