• Individuaalse õppekava ( IÕK ) koostamine on lubatud mis tahes kooliastmes ja mis tahes riikliku õppekava järgi õppivale õpilasele, kelle eriline andekus, õpi- ja käitumisraskused, terviserikked, puuded või pikemaaegne õpikeskonnast eemalviibimine põhjustab olulisi raskusi töötada klassikaaslastega samal ajal samas ruumis või vastavale klassile koostatud töökava alusel. IÕK koostatakse igale õpiabirühma õpilasele.

  • Tegutsemise kord IÕK koostamise algatamisel kooli poolt

  1. IÕK aluseks on täidetud õpilase individuaalse arengu jälgimise kaart (selle saab hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerijalt Eevi Palult või siit DOC failina).

  2. Ettepaneku tegemine tugikomisjonile (või tugikomisjoni liikmele) IÕK koostamiseks ja rakendamiseks (klassijuhataja, aineõpetaja jt).

  3. Lapsevanema teavitamine IÕK koostamise vajalikkusest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (vastutab hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerija).

  4. IÕK rakendamise otsuse kinnitamine direktori käskkirjaga.

  5. Õpilase individuaalse õppekava lepingu ja ainekava (õppekava)  koostamist juhendab vajadusel hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerija, töökavade eest vastutavad aineõpetajad. Töökava esitada õppealajuhatajale ( See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.) ja kasvatustöö metoodikule ja hariduslike erivajaduslike õpilaste õppe koordinaatorile ( See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.) meilitsi.

  6. Õpilase individuaalse õppekava lepingu/individuaalse ainekava (õppekava) ja töökavaga saavad IÕK seotud isikud tutvuda hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerija juures (ruum A202).

 

 

NB! Õpilase individuaalse õppekava lepingu, ainekava ja töökava blanketi leiate siit, iseloomustuse näidise kooli kodulehelt ametlike dokumentide näidiste alt.

 

Abi saamiseks võib pöörduda tugikomisjoni liikmete poole (E. Palu, S. Raudver, A. Hirs, E. Jõepera). Tugikomisjon käib koos neljapäeviti 3. tunni ajal (10.05-10.50) ja teisipäeviti (infotund) 4. tunni ajal (11.15-12.00) ruumis A116.