best5.–11. oktoobrini 2022 toimus projekti Erasmus + BEST (Biology Educators Shaping Tomorrow) raames bioloogiaõpetajate rahvusvaheline kokkusaamine Taanis Vejles. Projekti käivitas Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing (EBÜ) ja projektis osalevad veel Taani, Põhja- Makedooni a, Portugali ja Poola loodusteaduste aineliitudesse kuuluvad õpetajad. Projekt on esmakordne omataoline Euroopa riikide õpetajate aineühenduste koostöövorm. 

Projekti peamine eesmärk on tiivustada loodusainete õpetajaid tutvustama oma õpilastele kodukoha loodust. Praeguses globaliseeruvas ja linnastuvas maailmas võõranduvad inimesed loodusest järjest enam. Seepärast  oleks vaja äratada noortes rohkem huvi kodukoha looduse vastu. Koostööna eri riikidest õpetajate vahel valmisid pärast ajurünnakuid ja arutelusid võimalikud õuesõppe tunnikavad,

Eestist osales ka sel korral 8 bioloogia õpetajat. Kokku saime  5. oktoobril Tallinna lennujaamas. Lendasime Riiga ja sealt edasi Billundisse Taanis. Kohalikku ühistransporti kasutades jõudsime Vejlesse.

Kohtusime teiste projektis osalejatega  Rodkilde Gümnaasiumis. Ühiste arutelude käigus tutvusime teiste riikide koolisüsteemide, nende heade külgede ja probleemidega. . 

Lisaks ühistele aruteludele ja koosviibimistele toimusid projekti viie päeva jooksul veel erinevad töötoad, milles näidati Taani kooliõpilasele antavate tundide sisu. Saime teha laboris GMO- baktereid; Gasto Scienci laboris pidime röstima kohviubasid ja tegema kaks tassi ühesuguse maitsega kohvi. Sügava mulje jättis ka bioväliklass, mille varustust kasutades saime uurida fjördi elustikku.

Külastasime ka kauni väikelinna Middelfarti lähedal asuvat Lillebaelti rahvusparki, Hindsgavl'i looduskeskust  ja Taani suurimat rahvusparki - Vadehavet'i Rahvusparki (Wadden Sea National Park), kus julgemad meist käisid vaatamata külmale veele isegi ujumas.

#erasmusbestltta

Maris Agasild

Erasmus+  KA220 BEST, Taani kohtumisel osalenud Pärnu Ülejõe Põhikooli õpetaja

IMG 20221007 110809 IMG 20221006 145554  IMG 20221006 095952 

 IMG 20221006 145652 IMG 20221006 112736