"Employability: equipping young people with the knowldege, skills and competences to enter and thrive in the working world" Inglismaal 05.11.2017-11.11.2017

Koolitus andis ülevaate Edela-Inglismaa piirkonna haridussüsteemist ja karjääriõppest. Osalejaid oli veel Rootsist ja Saksamaalt. Kursuse sisuks oli antud piirkonna haridussüsteemi ja karjääriõppevõimalustega tutvumine. Külastasime mitmeid koole (gümnaasium, kutsekool, kõrgkool) ning saime hea ülevaate sellest, kuidas sealne haridussüsteem toetab karjääri kujundamise oskuste arendamist, kuidas tehakse ettevõtjatega koostööd ning milline on riiklik tugisüsteem ja koostöövõimalused erinevate organisatsioonide vahel. Puudu jäi praktilistest meetoditest. Kõige kasulikumaks pidasin infot ja kogemusi nende koostöö kohta ettevõtjatega, mis ei toimi vaid kogukonna tasandil, vaid riigis üldisemalt on ka reeglid paika pandud selle toetamiseks. Sain ühtlasi ka palju inspiratsiooni ja julgust tagasi tulles oma koolis uuendusi läbi viia. Koolitusest lähtuvalt korraldasin tagasi tulles koolis 8. klassi õpilastele töövarjunädala. 4 päeva jooksul käis iga õpilane töövarjutamas enda valitud ametikohal töötavat inimest ning 1 päeval osales reflektsioonipäeval. Õpilased osalesid mitmes ettevalmistavas karjääriteemalises töötoas, mille jooksul õppisid valima soovitud ametikohta ning esindajaga ühendust võtma. Soovi korral viisin nendega läbi ka karjäärinõustamist. Reflektsioonipäeval sai iga õpilane oma töövarjunädala kogemust jagada ning erinevatest karjääriteemalistest ülesannetest osa võtta. Samal päeval andsid õpilased ka tagasisidet töövarjunädalale – 78 osalenud õpilasest 76 hindas kogemust vajalikuks ja meeldivaks. Kõik õpilased koostasid kogemuse juures endale karjääriportfoolio ning pidasid töövarjunädalal ka eneseanalüüsipäevikut.

Kursus aitas kaasa minu keeleoskusele, lisaks keele harjutamisele õppisin juurde ka haridusvaldkonnaga seotud termineid. Kursus aitas tõsta minu pädevust, andis juurde nii teoreetilisi teadmisi kui palju ideid, mis tõttu sain rohkem julgust ja pealehakkamist õpilastega erinevaid karjääriteemalisi õppetegevusi läbi viia, millest suurim oli eelpool kirjeldatud töövarjunädal.

 

Kadri Haavandi

Karjäärikoordinaator