60807549 2059896974121479 3090960793244532736 n

12.05 – 18.05.2019 Itaalia Vabariigis Bolognas

ÜLEVAADE KURSUSEST

Euroopal on alati olnud oluline roll maailmamajanduses, poliitikas ja ajaloos. Tänapäeval ei ole Euroopa mitte ainult geograafiline asukoht, vaid ka Euroopa Liidu eri riikide, kultuuride ja keelte ühend. Viimastel aastatel on Euroopa pidanud silmitsi seisma ​​majanduskriisidega, sisse- ja väljarännetega, euroskeptitsismi ja suurte sündmustega nagu Brexit. Noored eurooplased, kes ei soovi ebakindlat tulevikku, lahkuvad uute võimaluste otsimiseks Euroopast välja, samal ajal kui miljonid pered ja üksikisikud põgenevad konfliktolukordadest ja sisenevad Euroopasse, sooviga leida siin helgem tulevik.
Ühiskonna pideva ümberkujunemise tõttu on Euroopa haridussüsteemid silmitsi paljude raskustega. Reageeritakse uue põlvkonna noortele, kes on üha rohkem multikultuursemad, tehnoloogilisemate teadmiste ja oskustega ning mõjutatud ülmaailmsetest sündmustest.

Kursuse eesmärk oli aidata õpetajatel arendada oma kultuurilist teadlikkust,  saades teadmisi mitmekultuurilistest ja mitmekesise rahvusega õpilasrühmadest. Tänu sellele kursusele

  • räägiti stereotüüpidest ja isiklikest eelarvamustest, arendades samal ajal oma kultuurilist tunnetust,
  • õpiti uusi töömeetodeid, mida saaks kasutada kultuuriliselt mitmekesistes klassiruumides,
  • saadi rohkem teada õpetajate rollist sisserändajate või välisriikide õpilastega töötamisel,
  • vahetati häid ideid ja arutati kogemusi kolleegide ja kursuse koolitajatega.

Kursus kestis kokku umbes 30 tundi, sealhulgas kultuurilised ja võrgustike loomise tegevused. Osalesid õpetajad Kreekast, Türgist, Taanist, Norrast, Islandilt ja Saksamaalt, Eestist õpetaja Eliana Prangli