Projekti "Uuenenud õpikäsituse rakendamine õppeprotsessis Pärnu Ülejõe Põhikoolis" rahastab SA Archimedes programmi Erasmus + raames ja see viiakse ellu ajavahemikus  mai 2017-mai 2019. Pärnu Ülejõe Põhikooli üheks suunaks on muutunud õpikäsituse põhimõtete rakendamine. Selle suuna toetamiseks on ellu kutsutud käesolev projekt. Projekti eesmärkideks on:

  • tõsta töötajate pädevust tekitada õpilastes soovi omandada uusi teadmisi, lähtudes oma huvist;
  • lõimida paremini erinevaid õppeaineid;
  • viia läbi mitmekülgseid ja praktilise eluga seotud projektõppesessioone;
  • õppida tulemuslikku koostööd komplekssete probleemide lahendamiseks ja seda õpetada õpilastele;
  • tõsta töötajate keeleoskuse taset, et nad oleksid võimelised ennast vajadusel võõrkeeles täiendama ja seeläbi oma õppeainet arendama.

Projektis osaleb kokku 8 õpetajat.

Oodatavad tulemused:

  • töötajate pädevus tekitada õpilastes soovi omandada teadmisi lähtudes huvist on tõusnud;
  • erinevad õppeained on paremini lõimitud;
  • projektõppesessioonid on praktilised ja mitmekülgsed;
  • komplekssete probleemide lahendamisel tehakse tulemuslikku koostööd õpetajate ja õpilaste vahel;
  • töötajate keeleoskuse tase on tõusnud.

 

"Classroom Management Solutions" 10.-15.07.2017 Berliinis

Erasmus+ projekti esimene õpiränne ehk koolitus teiste Euroopa õpetajatega on möödas ja üks eesmärk saada uusi kontakte täidetud. 

Meid oli kokku 12 õpetajat ja meie keeleoskus oli väga erinev, kuid see ei olnud takistuseks suhtlemisel. Meil oli väga mõnus vaba õhkkond ja jagasime üksteisega oma kogemusi. Kindlasti mängis tähtsat osa Sheila Corwin, Itaalias resideeruv Californiast pärit õpetaja, kes alles hiljuti kaitses oma doktoritöö.

Portugalist olid Raquel ja Elisabeth. Raquel, kes räägib väga hästi inglise keelt, annab 12-15 aastastele kehalist kasvatust ja õpetab tantsu, samuti kuulub kooli hindamiskomiteesse. Elisabeth on algklassiõpetaja ja õpetab portugali keelt ja matemaatikat. Nende koolis tundub olevat väga hea Erasmus+ koordinaator ja tasub uurida koostöö võimalusi. Asuvad Porto linna külje all.

Hispaaniast olid nii Esther, kes õpetab ka kõiki aineid, eriti meeldib talle ajalugu ja reaalained, Romina, kes on õppinud lasteaiaõpetajaks ja koolis töötab asendusõpetajana, Maria, kes õpetab kirjandust 12-16 aastastele, ning Jessica, samuti algklassideõpetaja ja Imma, kes õpetab 3-6-aastaseid lapsi. Viimased kaks on Katalooniast. 

Itaaliast on Martina, kes õpetab 6-11 aastastele itaalia ja inglise keelt ning kunsti, räägib ka saksa keelt. Lisaks veel on Itaaliast Romina, õpetab kunsti ja itaalia keelt 6-11 aastastele. Mõlemad suurepärased suhtlejad ja äärmiselt sõbralikud. Lisaks veel on Itaaliast Valentina, kes õpetab klassikalises keskkoolis ladina ja kreeka keelt. 

Horvaatiast oli Iva, kes ainsana töötab erakeeltekoolis ja õpetab inglise keelt, kuid räägib ka itaalia keelt.

Teine eesmärk oli saada uusi ideid õppetöö õpilasele huvitavamaks muutmiseks. Kursuse nimi oli tunni/klassi efektiivne juhtimine. Esimesel päeval keskendusime, kes on hea õpetaja, reeglite seadmisele klassis ja nende meelde tuletamisele ja tagajärgedele. Teisel päeval vaatasime erinevaid grupitöö vorme, nendega seotud probleeme, samuti selgete ja täpsete juhiste andmist. Kolmapäeval uurisime, kuidas tõsta õpilaste motivatsiooni ja ka ümberpööratud klassiruumi, et aidata õpilasi klassis praktilistes ülesannetes ja jätta reeglitega tutvumine iseseisvaks tööks. Miinusteks muidugi olukorrad, kus õpilastel pole interneti kasutamise võimalust ja õpetaja jaoks heade õppevideote loomine ja/või leidmine. Neljapäeval arutasime, kuidas kasutada portfoolioid ja kuidas valmistada hindamisskaalasid. Reedel oli viimane päev ning andsime tagasisidet ja jagasime üksteisega mis võiks ka teistele kasulik olla. Siin tuleb meelde kataloonia õpetajate mõte või tava probleemide lahendamisel. Õpilased (2) lähevad spetsiaalsesse kohta, kus nad räägivad selgeks, milles probleem ja õpetaja on juures ja õpilased peavad leidma ka lahenduse. Kuna nad teevad seda alates 3.ndast eluaastast, siis pidi see täiesti tavaline olema, et üks hetk tahavad mõned ka 10-aastased ja vanemad minna sinna n-ö sõpradeks taassaamispaika.

Kui kokku võtta, siis jäid meelde sellised võtmesõnad: kindlad reeglid ja tagajärjed, kui reegleid rikutakse, soojad suhted õpilastega, küsida tagasisidet, anda tagasisidet, tunnis rohkem grupitööd, õpilased aitavad üksteist, õpetaja töötab rohkem enne tundi ja tunnis suunab ja vajadusel abistab. :)

 Õpetaja Merle Udso

 

"Teaching russian in Europe:development of greativity and thinking skills" 22.-29.07.2017 Riias

Õpirändel osales peale minu veel 2 venelannast õpetajat Eestist (Lõuna-Eestist ja Ida-Virumaalt), 2 kolleegi Slovakkiast, 1 Hispaaniast ja 1 Tšehhist. Suhtlesime omavel vene keeles. Õppimisvormideks olid õpetajalt-õpetajale, kus jagasime oma õpetamiskogemusi. Enamus õppevormiks oli klassikaline loeng, sest uus õpetav meetod IT oli tundmatu. Skype vahendusel toimus ülekanne Läti koolis töötava vene keele õpetajaga, kes tutvustas lähemalt uut meetodit. Tegime ka rühmatööd ning pidime koostama ühe tunnikava. Kursusel õpetati uut meetodit, mida võib kasutada vene keele õpetamisel. Lätis alles võeti see uus meetod kasutusele, paar õpetajat olid seda juba kasutanud ja tutvustasid seda meilegi. Meetod koosneb 5.osast: 1. Ma saan; 2. Millised on võimalused.; 3. Mida eraldada; 4. Kuidas ma teen valiku; 5. Ma saan.

Pikemal lõunapausil toimus erinevate maade kultuurilõuna. Iga osaline tutvustas oma riiki, selle toite ja jooke. Ühel õhtul tutvusime Riia vanalinna vaatamisväärsustega. Kursusel osalemise isiklik kasu oli, et parandasin oma suhtluskeelt, tutvusin uute kolleegidaega erinevatest riikidest.

Õpetaja Krista Tammik

 

 

“Digital learning using the paradigm of cultural heritage environment of Rhodes” 1.-8.07.2018 Rhodosel

Osalesin  2018.a. juulis Erasmus+ koolitusel  “Digital learning using the paradigm of cultural heritage environment of Rhodes”.

Kursus keskendus digitaalsele õppimisele ja oli seotud Rhodose rikkaliku kultuuripärandiga.

Kursuslasi õpetati looma liitreaalsusi Aurasma keskkonnas ja õpimängude tegemist TaleBlazeri keskkonnas. Taleblazeri õpimängud põhinevad  mobiilse tehnoloogia rakendamisel, kus erinevad ülesanded seotakse kaardipõhiselt GPS-otsinguga, et siduda mängulised elemendid reaalse keskkonna ja olukorraga.

Koostöös kohaliku Rhodose ülikooliga on valminud õppe­programmid ja näidistunnid, kuidas õppetegevus klassist välja viia, et siduda erinevaid õppeaineid reaalse elu probleemidega.

Loengutele Rhodose kultuurist ja ajaloost andsid vaheldust  ekskursioonid Rhodose vanalinna. 1309. aastal läks Rhodos Malta ordu valdusse, mille valitsuse ajal linn tänapäevalgi vaatamisväärse keskaegse ilme. Rhodose vanalinn kanti 1988.a. UNESCO maailmapärandi nimistusse. Lisaks Rhodosele külastasime ka antiikset Lindose akropoli.

Kursusel osalesid inglise keele õpetajad Hispaaniast ja Poolast poola keele- ja kirjanduse õpetaja.

õpetaja Gea Kannus

Gea

Rhodos