Keskkonnainvesteeringute keskuse toetusel käidi ekskursioonidel ja õpiti paremini loodust tundma

Õppeprogramm „Maailma ökosüsteemid“ TÜ Loodusmuuseumis 

18. märtsil külastasid Tartu Ülikooli Loodusmuuseumit meie kooli 8. klassid. Õpilased uurisid ökosüsteemide keskkonnatingimusi (sademed, temperatuur jm), mullastikku ja nende seoseid taimestikuga, samuti taimede ja loomade kohastumusi. Õpilased tutvusid tundra, taiga, stepi, kõrbe, savanni ja vihmametsa bioomide ja nende elustikuga. Kokku osales programmis 74 õpilast 8. klassidest.

Õppeprogramm „Elu areng ja fossiilid“ TTÜ Särghaua Õppekeskuses 

Ajavahemikus 26.-29. märtsini käisid meie kooli 4. klassid kokku 103 õpilast  Särghaua õppekeskuses tutvumas fossiilidega. Programmi käigus uuriti, mis on kivistis ehk fossiil ja kuidas fossiilid tekivad. Kas koduõuest võib kivistist leida. Vaadeldi kivimeid, millest võib kivistisi leida, ning uuriti erinevaid kivistisi. Kiviõpikojas oli igaühel võimalus kivistist otsida ja kivist meene meisterdada.

geogeo4

geo520190326 113938

Ajavahemikus 10.-11. aprillini külastasid 7. klasside õpilased Särghaua õppekeskust, et tutvuda kivimite ja mineraalidega. Programmi käigus tutvuti erinevate katsete, vaatluste ja tegevuste kaudu mineraalide ja kivimitega seotud põhitõdede ja uurimismeetoditega.

 pilt 5pilt 6

Maikuus käis 94 5. klassi õpilast ja 67 6. klassi õpilast Särghaua õppekeskuses, et õppida paremini tundma mulda ja pinnakatet. Õppeprogrammi raames uuriti läbi praktilise tegevuse mulda kui olulist elukeskkonda ning saadi teadmisi mulla tekkest ja koostisest. Õpiti mullaprofiili kaevama ja kirjeldama. Eristati ja mõõdeti erinevate mullahorisontide paksuseid, keskkonnanäitajaid (niiskus, temperatuur, happesus) Vernieri sensoritega, sõrmeprooviga määrati mulla lõimist. Võeti mullaproove eesmärgiga need ettevalmistada laboriuuringuteks. Nii mulla kui lähtekivimite koostisosasid uuriti mikroskoobiga.

 

 

Õppeprogramm "Metsaelanike aastaring" Soomaa Külastuskeskuses

Soomaa külastuskeskust külastasid 1. klassid maikuu alguses. Tutvuti külastuskeskusega, käidi matkamas Kopra rajal, tutvuti loomade tegevusjälgedega läbi vaatluse, mängu ja töölehe. Kokku osales programmis 1. klassidest 101 õpilast.

Õppeprogramm "Salapärane lõhna ja maitsemaailm" Matsalu Rahvuspargi Külastuskeskuses

3.-6. juunini külastasid Matsalu Rahvuspargi Külastuskeskust Pärnu Ülejõe Põhikooli 2. ja 3. klassid. Õpiti tundma looduses leiduvaid taimi, maitseid ja lõhnu. Programmist sai osa 102 2. klassi õpilast ja 98 3. klassi õpilast.

pilt pilt2

pilt 3pilt 4