Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 5008, telefon 735 0222  e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Ekspertide kontaktandmed on kättesaadavad ministeeriumi veebilehelt www.hm.ee   kontaktide alt.

www.hm.ee | fb.com/haridusministeerium | twitter.com/haridusmin

Ministeeriumi veebilehel https://www.hm.ee/et/valishindamine on avaldatud Juhend dokumentide vormistamiseks üldhariduskoolides 2018 ja Juhend dokumentide vormistamiseks koolieelsetes lasteasutustes 2018.