Teade lastevanematele

Viimasel ajal on inimesi häirima hakanud suvalisel ajal toimepandud kõikvõimalikud paugutamised. Kuna pürotehnika tooted on kergesti kättesaadavad, siis tuletame meelde, et avalikus kohas on keelatud kasutada pürotehnilisi tooteid, millega kaasnev heli- või valgusefekt oleks teist isikut oluliselt häiriv.

Nii avalikus kohas kui avalikuks kohaks mitteolevas kohas ei või kasutada pürotehnilisi tooteid, millega kaasneb kestev või korduv teist isikut häiriv müra- või valgusefekt, ajavahemikul kella 22.00-st kuni 6.00-ni, puhkepäevale eelneval ööl kella 00.00-st kuni 7.00-ni.


Käesolevas lõikes sätestatud keeld ei kehti ööl vastu 1. jaanuari, 25. veebruari ja 24. juunit või kui kohalik omavalitsus on andnud ilutulestiku korraldamise loa.
Valdkonda reguleerib Lõhkematerjaliseadus, mis on kättesaadav Riigi Teataja elektroonilises väljaandes.

Nõuded kasutamisel:
Lõhkematerjaliseaduses reguleeritud §-s 58. Pürotehnilist toodet võib kasutada üksnes vastavalt selle kasutusotstarbele ja ohutusnõuetele, lisaks tuleb arvestada avalikus kohas käitumise nõuetega.

Soovitused:

• lastel ilutulestikuvahendeid kasutada täiskasvanu järelevalve all;

• lastele selgitada, kuidas pürotehnilisi tooteid ohutult ja kaasinimesi häirimata kasutada;

• ohutusnõudeid ja toodete kasutusjuhendit järgides saab ära hoida õnnetused, ohutusnõuete eiramine on ohtlik nii kasutajale endale, lähedal viibivatele esemetele ja inimestele.

 

Kaunist ja rahulikku jõuluaega!
Kristel Jürgens
Pärnu konstaablijaoskond
noorsoopolitseinik