Tundide ajad

 Koolimaja on avatud tööpäeviti 7:30–21:00

 Õppetöö algab kell 8:15

 Tunni pikkus on 45 minutit.

 Tundide ja söögivahetundide ajakava: 

  1.   8:15 -   9:00
  2.   9:10 -   9:55
  3. 10:05 - 10:50  I söögivahetund 10:50–11:15 (söövad 2.-5. klassi õpilased)
  4. 11:15 - 12:00 II söögivahetund 12:00 – 12:20 (söövad 6.-9. klassi õpilased)
  5. 12:20 - 13:05
  6. 13:15 - 14:00
  7. 14:10 - 14:55
  8. 15:05 - 15:50

Tundide ajad kinnitatud direktori käskkirjaga 30. august 2019 nr 1.-2/21