Tundide ajad

 Koolimaja on avatud tööpäeviti 7.30–21.00.

 Õppetöö algab kell 8.15

 Tunni pikkus on 45 minutit.

 Tundide ajakava: 

 1.   8.15 -  9.00
 2.   9.10 -  9.55
  söögivahetund
 3. 10.05 - 10.50
  söögivahetund
 4. 11.15 - 12.00
  söögivahetund
 5. 12.20 - 13.05
 6. 13.15 - 14.00
 7. 14.10 - 14.55
 8. 15.05 - 15.50

Tundide ajad kinnitatud direktori käskkirjaga 30. august 2019 nr 1.-2/21

 

Söömiste ajakava on muutunud seoses õpilaste hajutamise nõudega.

(muudetud 14.05.2021)

1.a – 9.45
1.b – 9.50
1.c – 9.55
1.d – 10.00

2. klassid – 10.40
3. klassid – 10.50
4. klassid – 10.55
5. klassid – 11.05

6. klassid – 11.50
7. klassid – 12.00
8. ja 9.  klassid – 12.05

NB! Söökla palus kinni pidada aegadest!