Tundide ajad

 Koolimaja on avatud tööpäeviti 7.30–21.00.

 Õppetöö algab kell 8.15

 Tunni pikkus on 45 minutit.

 Tundide ajakava: 

 1.   8.15 -  9.00
 2.   9.10 -  9.55
       söögivahetund
 3. 10.05 - 10.50
       söögivahetund
 4. 11.15 - 12.00
       söögivahetund
 5. 12.20 - 13.05
 6. 13.15 - 14.00
 7. 14.10 - 14.55
 8. 15.05 - 15.50

Tundide ajad kinnitatud direktori käskkirjaga 30. august 2019 nr 1.-2/21

 

Söömiste ajakava

(muudetud 01.09.2021)

kell 9.50–10.10     1. klassid

kell 10.40–11.00    2.-4. klassid 

kell 11.00-11.15     5. klassid

kell 12.00–12.20    6. klassid 

kell 12.05-12.20    7.-9. klassid

kell 13.00–13.30 (lisaeine) pikapäeva õpilastele

 

Toitlustamise info