Tundide ajad

 Koolimaja on avatud tööpäeviti 7:30–21:00

 Õppetöö algab kell 8:15

 Tunni pikkus on 45 minutit.

 Tundide ajakava: 

  1.   8:15 -   9:00
  2.   9:10 -   9:55
  3. 10:05 - 10:50  
  4. 11:15 - 12:00 
  5. 12:20 - 13:05
  6. 13:15 - 14:00
  7. 14:10 - 14:55
  8. 15:05 - 15:50

Tundide ajad kinnitatud direktori käskkirjaga 30. august 2019 nr 1.-2/21

 

Söömiste ajakava on muutunud seoses õpilaste hajutamise nõudega.

kell 9.45 - 1.a klass
kell 9.50 - 1.b klass
kell 9.55 - 1.c klass
kell 10.00 - 1.d klass

kell 10.40 - 2. klassid
kell 10.50 - 3. klassid
kell 11.00 - 4. klassid
kell 11.07 - 5. klassid

kell 11.50 - 6. klassid
kell 12.00 - 7. klassid
kell 12.10 - 8. klassid
kell 12.10 - 9. klassid