sp

Pärnu Ülejõe Põhikooli digitaristu arengukava Google Docs vormingus

mai 2016

Kuupäev Ürituse nimi Osalejad Lisainfo, korraldajad vm
01.09.2020 Avaaktus 2.-8. klassile 2.-8. klassi õpilased ja kooli kooli
personal
Margus Veri, Agnes Pulk, Aet Vill, Anu Tilk,
Reine Niin
01.09.2020 Avaaktused 1. ja 9. klssile 1. ja 9. klass õpilased ja õpetajad Margus Veri, Agnes Pulk, Aet Vill, Anu Tilk,
Reine Niin
08.09.2020 Liikuma Kutsuva Kooli koosolek kell 9.00 LKK liikmed Sille Arust
08.09.2020 Juhtkonna koosolek juhtkonna liikmed Margus Veri
08.09.2020 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
08.09.2020 Arvutikoolitus - MS Teams õpetajad Taimi Dreier, Heinrich Ervald
09.09.2020 Arvutikoolitus - MS Teams õpetajad Taimi Dreier, Heinrich Ervald
10.09.2020 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
11.09.2020 Teadusainete purjetamine purjekal "Nele" Soovijad õpetajad Americo Kaevand
15.09.2020 Liikuma Kutsuva Kooli koosolek kell 9.00 LKK liikmed Sille Arust
15.09.2020 Juhtkonna koosolek juhtkonna liikmed Margus Veri
15.09.2020 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
15.09.2020 Aasta õpetaja kanditaatide esitamise tähtaeg juhtkonna liikmed Margus Veri, Sille Arust
15.09.2020 Ülelinnaline pendelteatejooks 4. klass Ene Viigimäe
16.09.2020 Korvpalli tutvustav üritus 1. klass Ene Viigimäe
17.09.2020 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
18.09.2020 Maailmakoristuspäeva kogu koolipere Agnes Pulk
21.09.2020 Loodusvaldkonna tasemetöö 4. ja 7. klassile 21.-24.09 4. ja 7. klassid ja loodusainete õpetajad Sille Arust, Taimi Dreier
21.09.2020 Tutvumine spordiklubidega kuni 30.09 5.-8. klass Ene Viigimäe
21.09.2020 6.-7. klassidega soome keele loodusõpe õues 6.-7. klassid Agnes Tambet
22.09. 2020 Sügise sünnipäev 1. klassid Agnes Pulk ja ÕE
22.09.2020 Juhtkonna koosolek juhtkonna liikmed Margus Veri
22.09.2020 Aineühenduse juhtide koosolek aineühenduse juhid Sille Arust
22.09.2020 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
23.09.2020 I kooliastme aineühenduse koosolek klassiõpetajad Marinne Tekkel, Jane Siigur
23.09.2020 Heategevuslik Teatejooks 6.-9. klass Ene Viigimäe
24.09.2020 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
24. 09.2020 Sügise sünnipäev algklassides algklasside õpilased klassijuhatajad
25.09.2020 Ülelinnaline murdmaajooks 3.-9. klass Ene Viigimäe
28.09.2020 Matemaatika tasemetöö 4. ja 7. klassile 28.09-01.10 4. ja 7. klassid ja matemaatikaõpetajad Sille Arust, Taimi Dreier
28.09.2020 Klassidevaheline jalgpall 4.-5. klass Ene Viigimäe
28.09.2020 6.-7. klassidega soome keele loodusõpe õues 6.-7. klassid Agnes Tambet
29.09.2020 Mihklipäeva laat kõik õpilased, kes soovivad j Agnes Pulk ja ÕE
29.09.2020 Juhtkonna koosolek juhtkonna liikmed Margus Veri
29.09.2020 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
29.09.2020 Klassidevaheline pendelteatejooks 3. klass Ene Viigimäe
29.09.2020 Mullaõppepäev 6. klassidele. 29.-30.09.2020 6. klasside õpilased Aila Ader, Merike Palginõmm
30.09.2020 Algklassiõpetajate koosolek klassiõpetajad Jane Siigur, Marianne Tekkel
30.09.2020 Klassidevaheline jalgpall 8.-9. klass Ene Viigimäe
01.10.2020 Esimeste klasside külastamine esimesed klassid Sille Arust
01.10.2020 Uute õpetajate tundide külastamine (oktoober, november) uued õpetajad Sille Arust
01.10.2020 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
01.10.2020 Ülejõe Ööbiku eelvoor koolipere Aet Vill, loovtöö tegijad
01.10.2020 Sügisulu eelvoorud - demode näol
(registreerumine ja demode saatmine 01.-23.10.2020)
Solistid Pärnu Kontserdibüroo, Aet Vill
01.10.2020 Teadlaste öö Ülejõe koolis II ja III kooliastme õpilased Raido Koppel, Külli Pärtelson
01.10.2020 Maakondlik orienteerumine 4.-9. klass Ene Viigimäe
02.10.2020 International Contest Festival-GOLDEN ROSE
Toimub 2.-5.oktoobril Pärnus
Solistidest osavõtjad Reine Niin
05.10.2020 Õpetajate päeva tähistamine kogu kooli personal 9. klasside õpilased, juhtkond, Agnes Pulk
06.10.2020 Juhtkonna koosolek juhtkonna liikmed Margus Veri
06.10.2020 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
06.10.2020 Pärnu emakeeleõpetajate aineühenduse koosolek õpetajad Diana Kiilu
07.10.2020 ÕE koosolek (aula) õpilasesinduse liikmed ÕE ja Agnes Pulk
08.10.2020 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
08.10.2020 I kooliastme koosolek I kooliastme liikmed Jane Siigur
09.10.2020 Ülejõe Ööbiku bändiproovid Finalistid ja muusikaõpetajad Aet Vill
09.10.2020 Ülelinnaline jalgpall 8.-9. klass Ene Viigimäe
10.10.2020 ELi programmeerimisnädal Europe Code Week 10.-25.10.2020 õpilased Taimi Dreier
11.10.2020 Koolisisene malevõistlus Malering Jaak Känd
12.10.2020 Ülejõe Ööbiku finaal Finalistid ja muusikaõpetajad Aet Vill, loovtöö tegijad
12.10.2020 Gulliveri teatrimäng 5.-9. klass Diana Kiilu
12.10.2020 Ülelinnaline 3. klasside robootikapäev 3. klasside õpilased, õpetajad Taimi Dreier, Pärnu linna haridustehnoloogid
13.10.2020 Liikuma Kutsuva Kooli koosolek kell 9.00 LKK liikmed Sille Arust
13.10.2020 Juhtkonna koosolek juhtkonna liikmed Margus Veri
13.10.2020 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
13.10.2020 MATIK koosolek Töörühma liikmed KKivi
13.10.2020 Algklasside kunstikonkurss algklasside õpilased Marinne Tekkel, klassijuhatajad
13.10.2020 Arvutikoolitus - tööplaanide lisamine eKooli õpetajad Taimi Dreier
15.10.2020 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
19.10.2020 VAHEAEG 19.-23.10.2020    
19.10.2020 Supervisioon ja meeskonna koolitus juhtkond, õpetajad Margus Veri, Jaanika Rannula
20.10.2020 Juhtkonna koosolek juhtkonna liikmed Margus Veri
20.10.2020 Aineühenduse juhtide koosolek aineühenduse juhid Sille Arust
23.10.2020 EATE sügisseminar (Eesti inglise keele õpetajate selts) inglise keele õpetajad Kai Kõks
26.10.2020 Ülelinnaline 3. klasside robootikapäev 3. klasside õpilased, õpetajad Taimi Dreier, Pärnu linna haridustehnoloogid
27.10.2020 Juhtkonna koosolek juhtkonna liikmed Margus Veri
27.10.2020 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
27.10.2020 Gulliveri teatrimäng 5.-9. klass Diana Kiilu
27.10.2020 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
29.10.2020 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
29.10.2020 Lepatriinu teater 1.-3- klassid Agnes Pulk
29.10.2020 XII üleriigilised õppealajuhatajate koostööpäevad (29.-30.10) Sille Arust Sille Arust
01.11.2020 Maakondlik võistkondlik male Malering Jaak Känd
01.11.2020 Maakondlik sulgpall 1.-9. klass Ene Viigimäe
01.11.2020 Klassidevaheline rahvastepall 3. klass Ene Viigimäe
01.11.2020 Klassidevaheline 3x3 korvpall 5.-7. klass Ene Viigimäe
01.11.2020 Raba5 projektis osalemine kuni dets. 4.-9. klass Ene Viigimäe
01.11.2020 Loogikamõistatuste päev 5.-9. klass Kerdi Mihhailova
01.11.2020 Sudoku I kooliastmele I kooliastme õpilased Kerdi Mihhailova
01.11.2020 Looduse kaubamaja 7. klassid Merike Palginõmm
01.11.2020 Imetajate programm 7. klassid Merike Palginõmm
03.11.2020 Juhtkonna koosolek juhtkonna liikmed Margus Veri
03.11.2020 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
04.11.2020 ÕE koosolek (aula) õpilasesinduse liikmed ÕE ja Agnes Pulk
04.11.2020 Spelling Bee koolivõistlus 6. klassid Kai Kõks
05.11.2020 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
10.11.2020 Liikuma Kutsuva Kooli koosolek kell 9.00 LKK liikmed Sille Arust
10.11.2020 Mardilaat kõik õpilased ÕE ja Agnes Pulk
10.11.2020 Juhtkonna koosolek juhtkonna liikmed Margus Veri
10.11.2020 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
10.11.2020 MATIK koosolek töörühma liikmed Kalmer Kivi
10.11.2020 Arvutikoolitus õpetajad Taimi Dreier
12.11.2020 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
16.11.2020 Kooli sünnipäeva aktused kogu koolipere Agnes Pulk, muusikaõpetajad
16.11.2020 Spelling Bee koolivõistlus 5. klassid Kai Kõks
17.11.2020 Juhtkonna koosolek juhtkonna liikmed Margus Veri
17.11.2020 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
17.11.2020 Aineühenduse juhtide koosolek aineühenduse juhid Sille Arust
17.11.2020 Ülelinnaline rahvastepall tüdrukud 5. klass Ene Viigimäe
18.11.2020 Ülelinnaline rahvastepall poisid 5. klass Ene Viigimäe
18.11.2020 Suomi-peli (soome keele mäng) 8. klassid Agnes Tambet
19.11.2020 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
24.11.2020 Juhtkonna koosolek juhtkonna liikmed Margus Veri
24.11.2020 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
24.11.2020 MATIK koosolek töörühma liikmed Kalmer Kivi
26.11.2020 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
26.11.2020 Ülelinnaline rahvastepall poisid 3. klass Ene Viigimäe
27.11.2020 Ülelinnaline rahvastepall tüdrukud 3. klass Ene Viigimäe
29.11.2020 Loodusteaduste olümpiaadi piirkonnavoor 7. ja 8. klassid Merike Palginõmm, Raido Koppel, Külli Pärtelson, Maris Agasild
30.11.2020 Advendihommik kogu kool Agnes Pulk
01.12.2020 Juhtkonna koosolek juhtkonna liikmed Margus Veri
01.12.2020 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
01.12.2020 Klassidevaheline käsipall 4.-5. klass Ene Viigimäe
01.12.2020 Klassidevaheline saalihoki 6.-9. klass Ene Viigimäe
01.12.2020 Soome Instituudi lektor - Soome ajaloost, Sibeliusest ja Lucia päevast 7.-8. klassid Agnes Tambet
02.12.2020 ÕE koosolek (aula) õpilasesinduse liikmed ÕE ja Agnes Pulk
03.13.2020 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
04.12.2020 I trimestri lõpp, hinded välja kell 16.00 aineõpetajad Sille Arust
07.12.2020 I trimestri aruanded kell 16.00 klassijuhatajad Sille Arust
07.12.2020 Pärnu linna informaatikavõistluse koolivoor II-III kooliastme soovijad õpilased Taimi Dreier, Pärnu linna informaatikaõpetajad
08.12.2020 Liikuma Kutsuva Kooli koosolek kell 9.00 LKK liikmed Sille Arust
08.12.2020 Juhtkonna koosolek juhtkonna liikmed Margus Veri
08.12.2020 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
08.12.2020 ÕN: I trimestri lõpetamine kell 14.10 ÕN liikmed Margus Veri, Sille Arust
09.12.2020 I trimestri kogunemised 1.-9. klassid Margus Veri, Sille Arust
09.12.2020 Loovtööde kaitsmine kell 13.15 eelmise õppeaasta loovtööde tegijad Sille Arust, Taimi Dreier
09.12.2020 Maakondlik 3x3 korvpall 5.-7. klass Ene Viigimäe
10.12.2020 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
14.12.2020 Jõulukaunistuste valmistamise töötoad 14.-17. detsember Soovijad õpetajad Kalmer Kivi ja Americo Kaevand
15.12.2020 Juhtkonna koosolek juhtkonna liikmed Margus Veri
15.12.2020 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
15.12.2020 Arvutikoolitus õpetajad Taimi Dreier
15.12.2020 Jõulukontsert Eliisabeti kirikus koolipere Aet Vill, Agnes Pulk
17.12.2020 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
17.12.2020 Ülelinnaline akrobaatika 3.-5. klass Ene Viigimäe
21.12.2020 Jõululaat 1.-9. klassid ÕE ja Agnes Pulk
21.12.2020 Jõulukontsert "Rahulikke jõule!" koolimajas koolipere Aet Vill, Agnes Pulk
22.12.2020 Juhtkonna koosolek juhtkonna liikmed Margus Veri
22.12.2020 Aineühenduse juhtide koosolek aineühenduse juhid Sille Arust
22.12.2020 Jõulusalong õpilased ÕE ja Agnes Pulk
23.12.2020 VAHEAEG 23.12.2020-10.01.2021    
01.01.2021 Maakondlik pallilahing (jaanuaris) 3.klass Ene Viigimäe
01.01.2021 Maakondlik korvpall poisid (jaanuaris) 6.-9. klass Ene Viigimäe
01.01.2021 Maakondlik sisekergejõustik (jaanuaris) 7.-9. klass Ene Viigimäe
01.01.2021 Ülelinnaline võrkpall ML poisid (jaanuaris) 6.-9. klass Ene Viigimäe
01.01.2021 Ülelinnaline võrkpall ML tüdrukud (jaanuaris) 6.-9. klass Ene Viigimäe
05.01.2021 Juhtkonna koosolek juhtkonna liikmed Margus Veri
05.01.2021 Aineühenduse juhtide koosolek aineühenduse juhid Sille Arust
05.01.2021 Arvutikoolitus õpetajad Taimi Dreier
06.01.2021 Füüsikaolümpiaadi piirkonnavoor 8.-9. kl õpilased linna aineühendus, aineõpetaja Raido Koppel
06.01.2021 I kooliastme koosolek klassiõpetajad Jane Siigur
09.01.2021 Geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor 7.-9. kl õpilased linna aineühendus, aineõpetaja Daisy Kärner
12.01.2021 Juhtkonna koosolek juhtkonna liikmed Margus Veri
12.01.2021 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
13.01.2021 ÄriSäde esinemiskoolirus ÄriSäde finaali pääsenud õpilased Kristi Suppi
14.01.2021 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
15.01.2021 Registreerimine ülelinnalise vastuvõtuga muusikaklassi katsetele kooli kodulehel avatud infosüsteemi kaudu
(15.01-15.02)
1. muusikaklassi soovijate vanemad Sille Arust, Taimi Dreier
19.01.2021 Liikuma Kutsuva Kooli koosolek kell 9.00 LKK meeskond Sille Arust
19.01.2021 Juhtkonna koosolek juhtkonna liikmed Margus Veri
19.01.2021 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
21.01.2021 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
23.01.2021 Keemiaolümpiaadi piirkonnavoor 8.-9. kl õpilased linna aineühendus, aineõpetaja Külli Pärtelson
26.01.2021 Juhtkonna koosolek juhtkonna liikmed Margus Veri
26.01.2021 Tugikomisjoni koosolek juhtkonna liikmed Eevi Palu
26.01.2021 Emakeeleolümpiaadi piirkonnavoor 7.-9. klass Marge Kanniste
27.01.2021 Matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor 4.-9. kl õpilased linna aineühendus, aineõpetajad
28.01.2021 Tugikomisjoni koosolek juhtkonna liikmed Eevi Palu
30.01.2021 Bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor 7.-9. kl õpilased linna aineühendus, aineõpetaja Maris Agasild
01.02.2021 9. klassi valikeksami valimine 9. klassi õpilased ja aineõpetajad Sille Arust
01.02.2021 9.kl. õpilastele eritingimuste taotlemine lõpueksamitel 9. klassi õpilased, aineõpetajad Eevi Palu
01.02.2021 Ülelinnaline võrkpall RL poisid (veebruaris) 6.-9. klass Ene Viigimäe
01.02.2021 Ülelinnaline võrkpall RL tüdrukud (veebruaris) 6.-9. klass Ene Viigimäe
01.02.2021 Ülelinnaline miniliiga võrkpall poisid (veebruaris) 4.-6. klass Ene Viigimäe
01.02.2021 Ülelinnaline miniliiga võrkpall tüdrukud (veebruaris) 4.-6. klass Ene Viigimäe
01.02.2021 Algklasside nutivõistlus (veebruaris) 2.-4. klass Taimi Dreier, Pärnu linna haridustehnoloogid
02.02.2021 Juhtkonna koosolek juhtkonna liikmed Margus Veri
02.02.2021 Aineühenduse juhtide koosolek aineühenduse juhid Sille Arust
02.02.2021 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
04.02.2021 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
04.02.2021 Nuputa piirkonnavoor 5.-7. kl õpilased
Eesti Matemaatika selts, TÜ teaduskool, Karin Känd
05.02.2021 Ühiskonnaõpetuse olümpiaadi piirkonnavoor 7.-9. klass Gea Kannus
06.02.2021 Üleriigilise kunstiolümpiaadi Pärnu linna piirkonnavoor, Mai Koolis III kooliaste ja juhendajad Kunstihariduse Ühing, Maret Hansalu
08.02.2021 Sõbranädala üritused/stiilinädal 08.-12.02.2021 õpilased Maris Niin
09.02.2021 Juhtkonna koosolek juhtkonna liikmed Margus Veri
09.02.2021 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
09.02.2021 Arvutikoolitus õpetajad Taimi Dreier
10.02.2021 Kirjatehnika koolis igast klassist 3 õpilast Marianne Tekkel
11.02.2021 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
11.02.2021 Turvalise interneti päev koos viktoriiniga 3.-5. klass Taimi Dreier
13.02.2021 Laulukonkurss Poistelaul, toimub Pärnu Kunstide Koolis Solistid ja nende juhendajad
Pärnu Muusikaõpetajate ühendus, muusikaõpetajad
14.02.2021 Eesti õpilasfirmade laat 5. kl minifirma, 7.-8. kl MATIK JA Eesti, Kristi Suppi
16.02.2021 Liikuma Kutsuva Kooli koosolek kell 9.00 LKK meeskond Sille Arust
16.02.2021 Juhtkonna koosolek juhtkonna liikmed Margus Veri
16.02.2021 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
16.02.2021 Inglise keele võistlus - USA presidendid 8.-9. klassid Merle Udso, Kai Kõks
17.02.2021 Katsed 1. muusikaklassi (17.-18.02) registreerunud 1. klassi õpilased Sille Arust, muusika aineühendus
18.02.2021 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
19.02.2021 EV aastapäeva aktused 1.-9. klass Maris Niin, muusikaõpetajad
22.02.2021 VAHEAEG 22.-28.02.2021    
23.02.2021 Juhtkonna koosolek juhtkonna liikmed Margus Veri
01.03.2021 Sisekontroll: rahuloluküsitlus 4.-9. klassi õpilased (märts) 4.-9. klassi õpilased Sille Arust, Taimi Dreier
01.03.2021 Ansamblite lauluvõistlus "Ümin", kuupäev selgub Vokaalansamblid, juhendajad Muusikaõpetajad, Pärnu Kontserdibüroo
01.03.2021 Maakondlik jalgpallifestival (märtsis) 3.-5. klass Ene Viigimäe
01.03.2021 Maakondlik ergomeetrivõistlus (märtsis) 5.-9. klass Ene Viigimäe
01.03.2021 Ülelinnaline sisekergejõustik (märtsis) 3.-6. klass Ene Viigimäe
01.03.2021 Robootikapäev 1. klassidele (märtsis) 1. klassid ja 5.c abilised-õpilased Taimi Dreier
01.03.2021 Saksa keele olümpiaad (märtsis) 8.-9. klassid Ave Ermus
02.03.2021 Juhtkonna koosolek juhtkonna liikmed Margus Veri
02.03.2021 Aineühenduse juhtide koosolek aineühenduse juhid Sille Arust
02.03.2021 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
04.03.2021 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
08.03.2021 Emakeelenädal 8.-14.03.2021 5.-9. klass Elsbet Vaigur
08.03.2021 B-võõrkeelte tutvustamine - vene keel 5. klassid Laine Lusik
09.03.2021 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
09.03.2021 Juhtkonna koosolek juhtkonna liikmed Margus Veri
09.03.2021 Arvutikoolitus õpetajad Taimi Dreier
09.03.2021 B-võõrkeelte tutvustamine - saksa keel 5. klassid Ave Ermus
10.03.2021 Emakeelepäev koolis kõik õpilased klassijuhatajad
10.03.2021 B-võõrkeelte tutvustamine - soome keel 5. klassid Agnes Tambet
11.03.2021 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
11.03.2021 Inglise keele võistlus - USA suurlinnad 5.-6. klassid Kai Kõks
16.03.2021 Liikuma Kutsuva Kooli koosolek kell 9.00 LKK meeskond Sille Arust
16.03.2021 Juhtkonna koosolek juhtkonna liikmed Margus Veri
16.03.2021 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
18.03.2021 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
18.03.2021 Matemaatika võistlusmäng KÄNGURU 1.-9. kl õpilased matemaatikaõpetajad, Karin Känd
19.03.2021 II trimestri lõpp, hinded välja kell 16.00 aineõpetajad Sille Arust
22.03.2021 II trimestri lõpp, aruanded kell 16.00 klassijuhatajad Sille Arust, Taimi Dreier
23.03.2021 Juhtkonna koosolek juhtkonna liikmed Margus Veri
23.03.2021 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
23.03.2021 ÕN: II trimesti lõpetamine kell 14.10 ÕN liikmed Margus Veri, Sille Arust
24.03.2021 II timestri kogunemised 1.-9. klass Margus Veri, Sille Arust
25.03.2021 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
30.03.2021 Juhtkonna koosolek juhtkonna liikmed Margus Veri
01.04.2021 Teadusteater 4. klassidele (aprillis) 8. kl, 4. kl õpilased Külli Pärtelson
01.04.2021 Ülelinnalised teatevõistlused (aprillis) 1.-3. klass Ene Viigimäe
01.04.2021 Klassidevaheline võrkpall (aprillis) 6.-9. klass Ene Viigimäe
01.04.2021 Maakondlik male (aprillis) 1.-9. klass Jaak Känd
01.04.2021 Ülelinnaline jalgpall (aprillis) 6.-7. klass Ene Viigimäe
01.04.2021 Põhikooli nutivõistlus (märtsis või aprillis) 5.-9. klass Taimi Dreier, Pärnu linna haridustehnoloogid
01.04.2021 Teadusainete ühenduse ühine kohviku-(restorani) külastus teadusainete ühenduse õpetajad Kairi Suvorov
01.04.2021 Vene keele olümpiaad (aprillis) 7.-9. klassid Laine Lusik
01.04.2021 Saksa keele miniolümpiaad (aprillis) 6.-7. klassid Ave Ermus
04.04.2021 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
06.04.2021 Juhtkonna koosolek juhtkonna liikmed Margus Veri
06.04.2021 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
06.04.2021 Aineühenduse juhtide koosolek aineühenduse juhid Sille Arust
08.04.2021 Inglise keele võistlus - Elizabeth II - 95; Prince Philip - 100 7. klassid Kai Kõks
09.04.2021 Tehnoloogia valdkonna ainete olümpiaadi piirkonnavoor 8.-9. kl õpilased linna aineühendus, aineõpetajad
12.04.2021 B-võõrkeele valimine 5. klassi õpilased Sille Arust
13.04.2021 Liikuma Kutsuva Kooli koosolek kell 9.00 LKK meeskond Sille Arust
13.04.2021 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
13.04.2021 Arvutikoolitus õpetajad Taimi Dreier
13.04.2021 Juhtkonna koosolek juhtkonna liikmed Margus Veri
15.04.2021 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
16.04.2021 Ohutuspäev 1.-4. klass Maris Niin
16.04.2021 Ülejõe Ööbiku eelvoorud Solistid ja nende juhendajad Aet Vill
19.04.2021 VAHEAEG 19.-25.04.2021    
20.04.2021 Juhtkonna koosolek juhtkonna liikmed Margus Veri
26.04.2021 Ülejõe Ööbiku bändiproov, täpne kuupäev selgub 26.-30.04.2021 Solistid ja nende juhendajad Aet Vill
27.04.2021 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
27.04.2021 Juhtkonna koosolek juhtkonna liikmed Margus Veri
29.04.2021 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
30.04.2021 Orienteerumine "Nõiajooks" 3.-4. klass Maris Niin
01.05.2021 Matemaatika õuesõppepäevad (mais) 5.-8. kl õpilased Kerdi Mihhailova
01.05.2021 Poistelaulu konkurss - kuupäev täpsustub (mais) Koolipere Muusikaõpetajad
01.05.2021 Ülelinnaline jalgpall (mais) 4.-5. klass Ene Viigimäe
01.05.2021 Ülelinnaline jalgpall (mais) 1.-3. klass Ene Viigimäe
01.05.2021 Maakondlik kergejõustik (mais) 5.-9. klass Ene Viigimäe
01.05.2021 Ülelinnaline kergejõustik (mais) 3.-4. klass Ene Viigimäe
01.05.2021 Õpilastööde näitus (mais) 5.-9.kl õpilased Mari-Liis Kirss
01.05.2021 Teadusainete orienteerumine (mais) 7.-9. kl õpilased Kerdi Mihhailova
01.05.2021 Vene keele maastikumäng (mais) 7.-9. klassid Laine Lusik
01.05.2021 Saksa keele maastikumäng (mais) 7.-8. klassid Ave Ermus
03.05.2021 Siseterviserada 03.-07.05.2021 1.-4. klass Maris Niin
03.05.2021 Ülejõe Ööbiku finaal Solistid ja nende juhendajad Aet Vill
03.05.2021 Pärnumaa parim miniettevõtja 2021 5. kl minifirma, 7.-8. kl MATIK Kristi Suppi
04.05.2021 Juhtkonna koosolek juhtkonna liikmed Margus Veri
04.05.2021 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
04.05.2021 Aineühenduse juhtide koosolek aineühenduse juhid Sille Arust
06.05.2021 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
06.05.2021 Inglise keele kooli võistlus - ristsõnade lahendamine 4. klassid Kai Kõks
11.05.2021 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
11.05.2021 Arvutikoolitus õpetajad Taimi Dreier
13.05.2021 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
18.05.2021 Liikuma Kutsuva Kooli koosolek kell 9.00 LKK meeskond Sille Arust
18.05.2021 Juhtkonna koosolek juhtkonna liikmed Margus Veri
18.05.2021 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
18.05.2021 Tulevaste esimeste klasside vanemate koosolek tulevaste esimeste klasside vanemad
ja klassijuhatajad
Sille Arust
20.05.2021 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
23.05.2021 Laulupäeva "Kodulootus" eelproov Tallinna lauluväljakul Muusikaõpetajad ja poistekoor muusikaõpetajad
24.05.2021 9. klassi loovtööde kaitsmine 9. klassi õpilased Sille Arust, Taimi Dreier
25.05.2021 Juhtkonna koosolek juhtkonna liikmed Margus Veri
25.05.2021 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
27.05.2021 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
28.05.2021 Õppekäikude päev 1.-6. klass klassijuhatajad
28.05.2021 Eesti keele lõpueksam 9. klassi õpilased Margus Veri, Sille Arust
28.05.2021 III kooliastme loovtööde kaitsmine 7. ja 8. klassi õpilased Sille Arust, Taimi Dreier
01.06.2021 Juhtkonna koosolek juhtkonna liikmed Margus Veri
01.06.2021 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
01.06.2021 Aineühenduse juhtide koosolek aineühenduse juhid Sille Arust
01.06.2021 Koolisisene kergejõustik (juunis) 1.-2. klass Ene Viigimäe
01.06.2021 Teadusainete ühenduse ühine väljasõit (juunis) teadusainete ühenduse õpetajad Kairi Suvorov
01.06.2021 Üleriigiliine soome keelt b-keelena õppivate koolide kokkutulek 6.-9. klassid Agnes Tambet
03.06.2021 Õppekäikude päev 1.-8. klassid klassijuhatajad
03.06.2021 Matemaatika lõpueksam 9. klassi õpilased Margus Veri, Sille Arust
03.06.2021 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
04.06.2021 III timestri ja kooliaasta lõpp, hinded välja kell 16.00 aineõpetajad Sille Arust
07.06.2021 III timestri ja kooliaasta lõpp, aruanded kell 16.00 klassijuhatajad Sille Arust, Taimi Dreier
07.06.2021 Päästekoerad tulevad külla 1.-4. klass Maris Niin
08.06.2021 ÕN: III trimesti ja kooliaasta lõpetamine kell 13.15 ÕN liikmed Margus Veri, Sille Arust
08.06.2021 Juhtkonna koosolek juhtkonna liikmed Margus Veri
08.06.2021 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
09.06.2021 Valikeksam bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias,
ajaloos, ühiskonnaõpetuses, inglise keeles, saksa keeles või
vene keeles
9. klassi õpilased Margus Veri, Sille Arust
09.06.2021 Õppekäigud (1.-4. klass), nutiorienteerumine (5.-8. klass) 1.-8. klassi õpilased
Taimi Dreier, huvijuht, kehalise kasvatuse õpetajad
10.06.2021 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
10.06.2021 Valikeksami inglise keele suuline osa 9. klassi õpilased Margus Veri
10.06.2021 Õppeaasta lõpu kogunemised 1.-8. klass Margus Veri, Sille Arust
11.06.2021 Edukate päev
kell 10.00 1.-4. klassid
kell 13.00 5.-9. klassid
edukad õppurid, ainetundjad, sportlased ja konkursside võitjad, nende juhendajad ja lapsevanemad Margus Veri, Sille Arust, Aet Vill
12.06.2021 Eesti Naislaulu Seltsi ja Eesti Meestelaulu Seltsi
laulupäev "Kodulootus", Võru-Kubja laululaval
Muusikaõpetajad ja poistekoor muusikaõpetajad
15.06.2021 ÕN: 9. klasside lõpetamine ja täiendav õppetöö sooritamine ÕN liikmed Margus Veri, Sille Arust
17.06.2021 Põhikooli lõpuaktus Pärnu Kontserdimajas kell 12.00 põhikooli lõpetajad Margus Veri, Aet Vill
18.06.2021 Sisekontroll: õpetaja töö kokkuvõte-analüüsi esitamise tähtaeg õpetajad Sille Arust, Taimi Dreier
30.08.2021 ÕN: täiendava õppetöö sooritamine, õppeaasta lõpetamine,
kokkuvõte õppekasvatustööst, suunad uueks õppeaastaks
ÕN liikmed Margus, Veri, Sille Arust, Eevi Palu

Armastatud matemaatikavõistlusmäng „Känguru“ toimub ka sel aastal ja seda juba 25. korda.

20.–21. mail saavad kõik väikesed ja suured matemaatikasõbrad oma matemaatikateadmised proovile panna Tartu Ülikooli teaduskooli viktoriinid.ee keskkonnas.

covid

 

Tundide  ja õppeülesannete info eKoolis, videotunnid toimuvad Teams'is.

Toidupakkide info:

Toidupakke jagatakse neljapäeval, 4. novembril kell 7.30-15.00. Pakid saab kätte kooli sisehoovist köögi uksest.
Toidupakiga antakse kaasa ka covid-kiirtestid koduseks testimiseks.
Küsimused  See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või 444 7180

22 seitsmenda klassi õpilast (juhendaja  õpetaja Kerdi Mihhailova) käisid kahe nädala jooksul SUDOKUT õpetamas 1.-4. klassidele. 
Õpilased valmistasid ette tunnid, lahendasid ülesandeid, koostati ülesannete kogumikud, uuriti sudoku ajaloo kohta jne..
Hääl värises, pea oli tühi, kuid samas ka ootus ja ärevus - esimese tunni emotsioonid. Esimesed sammud õpetajatena on tehtud.
Algklassiõpilased olid tundides uudishimulikud, särasilmsed ja täis tööindu. Seitsmendikud abivalmid, asjalikud ja suurepärased eeskujud noorematele. Klassiõpetajad aga imetlesid seda I ja III kooliastme koostööharmooniat.
Sudoku - parim loogikamäng nii igavuse peletamiseks kui ajude gümnastikaks on jõudnud paljude Pärnu Ülejõe põhikooli õpilasteni.

sudoku1 sudoku2  
sudoku3 sudoku4 sudoku5

 

tantsuaktsioon

 

Tantsuhiid Märt Agu on Liis Lemsalu värske loo “Halb või hea” taustal kokku pannud üheminutilise tantsukava, mille järgi ka meie kooli õpilased tantsisid.

Vaata Flickri pilte https://www.flickr.com/photos/148739656@N03/sets/72157717046390608/

Vaata YT videot https://www.youtube.com/watch?v=hoz2sNFu6Z8&feature=youtu.be

Vaata Instagrammis https://www.instagram.com/tv/CIB3kfEg2WR/

 

Kadrilaupäevale kohaselt käisid täna ka meie koolis ringi valgeis riideis kadrisandid koos väikeste kadritittedega. Pildil on 4.a klassi õpilased (juhendaja õpetaja Marianne Tekkel) kadrisanti tegemas 2.a klassi õpilastele.

Loe lähemalt kadripäeva traditsioonidest ja püha Katariinast meie kooli noorteportaalist siin!

thumbnail 20201124 081803 thumbnail 20201124 1010271

4.a klass katri jooksmas.                                                   Kadrititt kadrinooriku süles.

 

Esmaspäeval, 16.novembril, tähistasime meie kooli 62. sünnipäeva. Kooli meediaring sai sünnipäevaks valmis õpilaste päris oma UUDISTEPORTAALI ja siin on ka nende vahva videotervitus kooli sünnipäeva puhul! 🙂
 

Screenshot 21

 
23.11 oli kooli roheline saal üheinimese loogikamängude päralt. Õpilastele oli kolmele lauatenniselauale välja pandud uudistamiseks/katsumiseks/mängimiseks nii metallist kui puidust nuputamismängud, smart games sarjast loogikapuzzled, rubiku kuubikud jms.
Uudistajaid oli nii suurte kui väikeste seas. 
Mänguline loogika arendamine - parim ajaviide igale vanusele!  
PS! Et õpilastel oleks ohutu uurida, siis desinfitseeriti mänge sihipäraselt.
 

loogika1 loogika2 loogika3

loogika4 loogika5 loogika6

 

Armas koolipere! Head õpilased ja lapsevanemad!

Me kõik soovime, et saaksime päriselt koolis käia, üksteisega näost-näkku kohtuda ja vahetus kontaktis õpetaja ja kaasõpilastega uusi ja põnevaid asju õppida.

Selleks, et see soov täituks, tuleb meil kõigil ühiselt pingutada ning püüda hoida ennast ja teisi tervetena.

Kui avastad endal haigestumise tunnuseid (palavik, köha, nohu jms), siis ole hea ja jää seekord rahulikult koju! Võta ühendust oma perearstiga ja oota ära diagnoos.

Jää koju ka siis, kui Sinu õel, vennal või vanematel (pereliikmed) ilmnevad haigestumise tunnused.

Kool ootab Sind tagasi, kui on kindel, et pereliikmetel ja Sinul ei tuvastatud COVID19 viirust ja Sinu tervislik seisund võimaldab koolis õppetööd jätkata.

Meeles tuleb ka pidada, et tervislikel põhjustel koolist puudumine ei tähenda automaatselt, et tegemist on koroonaviirusega, inimene võib ka lihtsalt külmetunud olla. Samuti võib koroonaviirusesse jääda igaüks meist – ka siis, kui teeme omalt poolt kõik õigesti. Seepärast palun, et jääksime üksteise suhtes lugupidavaks ja hoolivaks ning hoiduksime üksteise sildistamisest, süüdistamisest ja halvustamisest. Oleme üksteist toetav ja kokkuhoidev koolipere!

Kui oled koduses karantiinis ja oled terve, siis toimub Sinuga õppetöö distantsõppena.

Soovin veelkord meile kõigile uueks õppeaastaks tugevat tervist, teineteise mõistmist ja üksteisest hoolimist!

Täiendavad käitumisjuhised ja soovitused alates 16.11.2020  seoses COVID-19 haigust põhjustava viiruse levikuga ning

võttes aluseks Eesti Vabariigi Peaministri soovitused ja Pärnu Linnapea käskkirjas nr 59 10.11.2020 toodud meetmed:

Koolimajas

 • oleme üksteise suhtes viisakad ja hoiame võimalusel distantsi;
 • õpilaste sõpradel koolimajja mitte siseneda;
 • lapsevanemad on kooli oodatud juhul, kui probleeme ei ole võimalik lahendada sidevahendite teel.

Kõigile kooli töötajatele on tagatud kaitsemaskide ja visiiride kättesaadavus kooli kantseleis.

Direktor Margus Veri

Pärnu Ülejõe Põhikool võtab alates 04. jaanuarist 2021 1,0 ametikohale tööle klassiõpetaja (3. klassi juhataja)
Tööleping sõlmitakse tähtajaliselt õpetaja asendamiseks. Ametikoha töötasu alates 1550 eurot kuus.
Kandideerimiseks esitada avaldus, elulookirjeldus ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 07. detsembriks 2020 meiliaadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Lisainfo telefonil 4447180

9.-20.11.2020 on meie kooli fuajees üleval näitus, Mauri Kunnase illustratsioonid raamatule "Seitse koeravenda", mis põhineb soomlaste armastatud klassiku Aleksis Kivi romaanil “Seitsemän veljestä”, mis ilmus esimese soomekeelse romaanina 150 aastat tagasi. Mauri Kunnase tõlgenduse “Seitsemän koiraveljestä” kaudu on lugu saanud tuttavaks ka noorematele lugejatele.
Eestis ilmus Kivi “Seitse venda” esmakordselt 95 aastat tagasi ja see on pikka aega olnud koolide soovitusliku kirjanduse nimekirjas.

Mauri Kunnas on tuntud lasteraamatute autor ja illustraator. Tema kõige kuulsam lasteraamatute sari kannab pealkirja "Koeramägi" ("Koiramäki"). Sarja tegevus toimub muistses Soomes ning raamatute tegelasteks on inimesi meenutavad koerad. Sarnased koeradest tegelased tegutsevad ka Kunnase "Seitse koeravenda" raamatus.
Päivälehti muuseumi ja Soome Instituudi koostöös valminud eestikeelne näitus toob Kunnase loomingu eestlastele lähemale ja äratab loodetavasti ka nooremates lugejates huvi koeravendade prototüüpideks olnud Jukola vennaste vastu.
Soome Instituudi kodulehel: https://finst.ee/event/naitus-seitse-koeravenda-parnu-ulejoe-pohikoolis/

Tervitades
Agnes Tambet
 
20201109 113349 20201109 113445  20201109 114028  20201109 114041
 

Palju õnne, Roosi Koppel, Martha Paimla, Iida Olviste, Elis Paugus ja Oliver Põldme, 

KIVIRÄHKimängu poolfinaali võitjad!

 

Kaasaaegse kunsti „ Koolimoodne kunst 2018“ kunstinäitus Pärnu Uue Kunsti Muuseumis on veel avatud 11. novembrini 2018. Töid on väljas õpilastelt üle Eesti.

Meie koolist on väljas Reti Kandelini 5.a klass töö „Väljasirutus“(juh õp Maret Hansalu), Eunike Penu „Põhjatud uudised“( juh õp Maret Hansalu) ja „25 rõõmupalli. 9. oktoober“ ühistöö 2.d klass (juh õp Kristel Kasearu).

 reti reti pildiga pohjatud uudised eunike pohjatud uudised eunike2

25roomupalli 2

Pärnu Ülejõe Põhikool võitis OÜ Paikre vanapaberi kogumise kampaania!

Kogusime 10 698 kg!

Täname kõiki peresid vanapaberi kogumise ja toomise, tassimise ja vedamise eest! Ja ennekõike säästliku elu-ja mõtteviisi levitamise ja edendamis eest!

Tulemus sai tänu teile suurepärane!

Meie kooli agaramad kogujad olid seekord 4.d, 1.c ja 2.b klassi õpilased.

koolisynnaKooli sünnipäev

Koolil täitus 59 aastat! Seda pidupäeva tähistas kogu kool.

Aktustel kõlasid kaunid laulud, luuletused ja väikesed 1. klassi õpilased tantsisid folkloortantsu.

Igale sünnipäevale oodatakse kaugeid ja armastatud külalisi. Meie külalisteks olid vilistlased Anne Sepping ja Jüri Mõis, kes tulid oma kunagisse kooli väga hea meelega. Nad jagasid helgeid mälestusi oma kooliajast praeguste õpilastega ja tõid välja erinevused erinevatest aegadest.

 

Meie kool osaleb Hooandja ja "Igal lapsel oma pill" ühisprojektis, kus kogume Hooandja kaudu annetusi soetamaks muusikainstrumente.

Loe rohkem Hooandja lehelt, vaata meie ägedat videot ja jaga seda!

http://pill.hooandja.ee/projekt/paris-pillid-pariseks

 

 

 

paripillid

Meie kool sai sel aastal Paikre jäätmekäitluskeskuse korraldatud vanapaberi kogumise võistlusel II koha! Kogusime kokku 14 145 kg vanapaberit, millele antakse uus elu.

Koolisisese võistluse tulemused on järgmised:

1. koht - 3.B (klassijuhataja Anneli Murel)

2. koht - 5.A (klassijuhataja Diana Kiilu)

3. koht - 3.D (klassijuhataja Helen Põbo)

Täname kõiki õpilasi, lapsevanemaid ja õpetajaid, kes võistlusest osa võtsid. Järgmisel sügisel uue hooga!

Pärnu Ühisgümnaasium, Pärnu Koidula gümnaasium ja Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium leppisid kokku 2018./2019. õppeaasta uute õpilaste vastuvõtmise põhimõtetes

Pärnu gümnaasiumite 2018/2019 õppeaasta vastuvõtt:

Pärnu Ühisgümnaasiumi, Pärnu Koidula gümnaasiumi ja Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi 2018/2019 õppeaasta sisseastumiskatsed toimuvad 2018 aasta aprillis:

 • Pärnu Koidula Gümnaasiumis 14. aprill 2018
 • Pärnu Ühisgümnaasiumis 19.-20. aprill 2018
 • Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumis 21.- 22. aprill 2018

Gümnaasiumid:

Gümnaasiumitel ei ole õigust nõuda sisseastumiskatsed edukalt sooritanud või katseteta (olümpiaad, stipendium, kutse) õppima oodatud õpilastelt kinnitust õppima asumise kohta enne 4. maid 2018. Nimetatud kuupäevani garanteerib gümnaasium õpilasele pakutud koha 2018./19. õppeaasta kümnendas klassis.

Gümnaasium võib 4. maiks 2018 kinnitamata kohad täita paremusjärjestuses järgmiste kandidaatidega.

Õpilane:

Õpilane, kes on edukalt sooritanud gümnaasiumi sisseastumiskatsed või kellele pakutakse gümnaasiumikohta katseteväliselt (edu olümpiaadidel, stipendium, kutse) saab otsuse langetamiseks aega kuni 4. maini 2018. Nimetatud kuupäevani garanteerib gümnaasium õpilasele pakutud koha 2018/19. õppeaasta kümnendas klassis.

Õpilane kinnitab oma koolivaliku hiljemalt 4. maiks, teavitades oma otsusest gümnaasiumit.

Õpilane, kes 4. maiks 2018 ei kinnita õppima asumist gümnaasiumisse, vabastab koha, mille gümnaasium võib täita paremusjärjestuses järgmise kandidaadiga.

Pärnu Koidula gümnaasium

Pärnu Ühisgümnaasium

Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium

Info edastas 

Katrin Markii
Pärnu linnavalitsus
Haridus- ja kultuuriosakond
haridusnõunik
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
tel: 444 8254
GSM: +372 525 8550

Kolmapäeval toimus teatris Endla poolfinaal "Gulliveri teatrimäng". Meie 9.a klassi õpilased Laura, Gertu, Rave-Ly, Irene, Eero, Karoliina ja Eliise-Marite saavutasid III-IV koha. Õpilasi juhendas õpetaja Gert Köösel. Palju õnne!

Septembris ja oktoobris toimus Pärnu ja Paikuse koolide vaheline Paikre korraldatud vanapaberi kogumise võistlus, mille raames meie kool sai esikoha! Kampaanias koguti kokku 33,33 tonni vanapaberit ning meile tõi esikoha kooli, õpetajate ja õpilaste ning nende vanemate koostöös kogutud 14,13 tonni! 
Osa võtsid järgmised klassid: 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B, 4C, 5A, 5C, 5E, 6B, 7A, 7E, 8A, 8C ja õpilasesindus. 
 
Auhinnalistele kohtadele tulid:
 
1. koht - 3B (klassijuhataja Ursula Kumel)
2. koht - 4B (klassijuhataja Kaisa Kütt)
3. koht - 2D (klassijuhataja Helen Luik)
 
Suured tänud kõikidele õpilastele, lapsevanematele, õpetajatele ja klassijuhatajatele, kes võtsid kampaaniast osa. Järgmisel sügisel jälle!
 

HEATEGEVUSKONTSERT internetti

Tähelepanu! Kontserdi algusaeg on muutunud - uus alguse aeg on 19.00! 

 
3. novembril kell 19.00
toimub kultuurik
lubis Tempel (Akadeemia 7) heategevuskontsert, mis toetab tulevasi noori kitarrimängijaid Ülejõe põhikoolis - kontserdil annetatud summade eest ostetakse koolile vajalikke kitarre.

Üles  astuvad mitmed tuntud muusikud: Curly Stringsist tuntud folkmuusik Villu Talsi, kitarrist ja kitarriõpetaja Marek Talts, muusik Andre Maaker, viiuldaja ja muusikapedagoog Indrek Palu, kitarrist Erko Niit ja lauljatar Laura Junson bändist Kali Briis, Steps to Synapsi liige Ivo Leesar ning aina enam kuulsust koguv noor muusik Frederik Küüts. Kontserdile sissepääs on kõigile tasuta ning kontserdil on kõigil võimalus toetada kitarride ostu.

Üritust korraldab MTÜ Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi toetajad ning sponsoreerivad kultuuriklubi Tempel, Postimaja Proovikas ning Janek Kivi.

Soovijad saavad kitarride ostu toetada ka ülekandega. Andmed: 
nimi:  PÄRNU ÜLEJÕE GÜMN.TOETAJAD MTÜ 
arvelduskonto: EE731010220077104013
selgituseks: kitarr.

Loe heategevuskontserdi ja meie kooli kitarriõppe kohta ka Pärnu Postimehest - http://parnu.postimees.ee/3885913/muusikud-toetavad-pillide-soetamist

 

Laiendatud autoportree

Toimub 28.10-27.11.2015 sööklas. Tule vaatama!

6.c klassi näitus "Laiendatud autoportree" kujutab õpilasi nende igapäevases koolikeskkonnas. Näituse koostamiseks uurisime kõigepealt igaühe koolikoti sisu. Heitsime pilgu sellele, mis on kooli kaasavõetus tavalist ja tavatut. Selleks, et ka teised teaks, kelle pilgu läbi on mingi teos valminud, kleebiti viimasena tööle autori vari. Teise tähendusena võib seda võtta autori pidevat kohalolu markeeriva sümbolina. See on see, mis eristab kunstiteost reprost. Siin on energeetilisel tasandil alati midagi veel, midagi sõnulseletamatut... Head otsimist kõigile!

triinu kirsika 6c26c3

 

DISAINITUD TARBEESEMED

Toimub 24.11-18.12.2015 Rohelises saalis.

Novembrikuus valmisid seitsmendikel kunstitundides rühmatööd teemal "Loon või laenan". Esimeses tunnis tutvuti autoriõiguse ja -kaitsega. Teise tundi võeti kaasa mõned disainitud tarbeesemed, mida kodunt leida võis. Kui asjad üle vaadatud, disainisid õpilased igaüks ühe eseme juurde. Kuna kõik olid jagatud rühmadesse ja rühm sai endale loosiga ühe looma, siis pidid ka disaintööd valmima vastavalt rühma loomale.

Kolmandas tunnis toodi kodust veelgi rohkem disainitud tarbeesemeid kaasa. Iga rühm pidi tegema nende vahel valiku (kuni 5 eset pääses näitusele) ja otsustama, millised 2 rühmas disainitud eset väärivad näitusele panemist. Näitus kulmineerub 25. novembril 2015 kell 10.50 vahetunnis, mil see muutub vaatajate jaoks interaktiivseks - igaüks saab oma arvamust avaldada. Tule kohale ja saa osa!

Toimub 27.11-22.12.2015 kunstiklassis.

8.b klass maalis värviliste paberitega. Parimad tööd on koondatud kunstiklassis avatud näitusele, kuhu saab neid uudistama tulla iga päev kell 12 algavas vahetunnis.

Toimub 27.11-22.12.2015 söögisaalis.

9.b ja 9.c klass jäädvustasid end novembris sellisena nagu nad ise end näevad. Kunstitöödest valminud näitust saab vaadata kuni jõuluvaheajani. Tehnika: fotokollaaž + graafika.

Meie kool võtab osa Paikre vanapaberi kogumise kampaaniast "Vanapaber ei ole praht", mille eesmärgiks on tõsta laste keskkonnateadlikust jäätmete sorteerimise osas ning vältida paberi ja papi sattumist olmejäätmete sekka. Seoses antud kampaaniaga kogub meie kooli raamatukogu kõikvõimalikku vanapaberit!
Palume õpilastel koguda ka kodus vanapaberit ning tuua see hiljemalt 27. novembril kooli raamatukokku.
Mida rohkem, seda uhkem! Ootame aktiivset osavõttu kogu kooliperelt!
Lisainfo See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Menüü 30.11.- 04.12.15

Esmaspäev, 30. november      Makaronid , hakklihakaste köögiviljadega, leib, sai,  marineeritud kurgi-kapsa-porgandisalat, joogijogurt

Teisipäev, 1. detsember          Kalaseljanka, hapukoor,  leib, sai, riisipuder marjakisselliga, õun

Kolmapäev, 2. detsember      Kartul, kanapihv, kaste, leib, sai, porgandi-ananassisalat, morss

Neljapäev, 3. detsember         Värskekapsasupp, hapukoor, leib, sai, kamavaht keedisega, puuvili

Reede, 4. detsember               Asuu loomalihast, leib, sai, peedi-õunasalat, mahlajook

Hommikupuder:

E: Viieviljahelbe puder

T: Mannapuder

K: Neljaviljahelbe puder

N: Riisipuder

R: Kaerahelbepuder

Lisaeine:

E: Riisipuder keedisega, piim, v/l suitsuvorsti ja kurgiga

T: Kartul, värske kapsa-hakklihahautis, leib, morss

K: Viinerisupp, v/s juustuga, piim

N: Kartulipüree, lihapallikaste, leib, mahlajook

 

 • Koolisööklas iga päev võimalik juua piima ja keefiri.
 • 1.-5. klassi õpilastele kaks korda nädalas lisapuu- või juurvili EL poolt.
 • Toitlustamise nõuetest loe siit!

Joonistuskonkurss “Leib lauale!

Leivaliidu joonistusvõistlus „Leib lauale“ Võistlus algab 1. november 2015 ning lõppeb 31. jaanuar 2016

Osalejad: 1.-4. klass

Teema: „Leib lauale“

Eesmärk: Eesmärgiks on kasvatada rukkileiva ja pagaritoodete tarbimist, meenutada leiva olulisust, tervislikkust ning asendamatust eestimaalase toidulaual.

Tingimused: Plakati formaat peab olema A3. Kasutada võib erinevaid joonistustehnikaid. Esitada võib kuni 2 tööd kooli kohta.

Valmis töö: Valminud tööd saata hiljemalt 31. jaanuariks 2016 aadressil: Kohila 2a, Tallinn, iCake salong. Kindlasti lisada oma kontaktandmed ning juhendaja nimi.

Lisainfo: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., 5018665, www.leivaliit.ee

Osalejaid ootavad üllatusauhinnad! Võitjad kuulutatakse välja hiljemalt 1. märts 2016

Videokonkurss “Leib lauale”

Leivaliidu videokonkurss „Leib lauale“

Võistlus algab 1. november 2015 ning lõppeb 31. jaanuar 2016

Osalejad: 8.-12. klass ning kutsekoolide õpilased. Osaleda võib üksi või meeskonnana.

Teema: „Leib lauale“

Eesmärk: Eesmärgiks on kasvatada rukkileiva ja pagaritoodete tarbimist, meenutada leiva olulisust, tervislikkust ning asendamatust eestimaalase toidulaual.

Tingimused: Tee video või animatsioon teemal „Leib lauale“. Töö maksimaalne pikkus on 5 min. Fail tuleb esitada formaadis mp4, mov või avi. Esitada võib kuni 2 tööd kooli kohta.

Valmis töö: Valminud tööd saata mälupulgal või plaadil hiljemalt 31. jaanuariks 2016 aadressil: Kohila 2a, Tallinn, iCake salong. Kindlasti lisada oma kontaktandmed ning juhendaja nimi. Tööd tuleb saata pehmes turvaümbrikus.

Lisainfo: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., 5018665, www.leivaliit.ee

Osalejaid ootavad üllatusauhinnad! Võitjad kuulutatakse välja hiljemalt 1. märts 2016

 

 

MENÜÜ  23.-27.11.15

Esmaspäev, 23. november      Keedetud riis, kanakaste porgandi ja ubadega, leib, sai,  kapsa-ananassisalat, morss

Teisipäev, 24. november        Talupojasupp, hapukoor, leib, sai, karamellkissell keedisega, apelsin

Kolmapäev, 25. november     Kartul, kalaburger, külm kaste, leib, sai, hiina kapsa salat, morss

Neljapäev, 26. november       Värskekapsaborš, hapukoor, leib, sai, leivavaht õunte ja vahukoorega, õun

Reede, 27. november             Hakklihapada õuntega, tomativiil, leib, sai,  mahl kontsentraadist, jäätis

 

Hommikupuder:

E. Seitsmeviljahelbe puder

T. Mannapuder

K. Kaerahelbepuder

N. Riisipuder

R. Kaheksaviljahelbe puder

 

Lisaeine:

E. Kartul, kanapihv, kaste, leib, morss

T. Naturaalne omlett, v/s juustuga, piim

K. Aedvilja-hakklihasupp, lihapirukas, leib, piim

N. Makaron, kanakaste, leib, mahlajook

R. Piima-makaronisupp, v/l suitsuorstiga, v/s tomatiga, morss

 

 • Koolisööklas iga päev võimalik juua piima ja keefiri.
 • 1.-5. klassi õpilastele kaks korda nädalas lisapuu- või juurvili EL poolt
 • Toitlustamise nõuetest loe siit!

http://www.uus-euro.eu/Lisamaterjalid/EURO-RUN/Euro-Run
EURO RUN

Euroopa Keskpank ja teiste euroala riikide keskpangad korraldavad ajavahemikul 25. novembrist 2015 kuni 25. veebruarini 2016 populaarse veebivõistluse „Euro Run”. Mängu sihtrühmaks on 9–12aastased alg- ja põhikooli õpilased. Mängu juures on ka eraldi rubriik, kust leiab lisamaterjale.

Veebimängus „Euro Run“ kogutakse punkte kiiruse ja osavuse põhjal. Lisaks saab mängu käigus panna proovile teadmised raha kohta, näiteks millised on euromüntide kujundused ja rahatähe turvaelemendid, kus riikides euro käibib ja palju muud. Teadmiste eest saab väärtuslikke lisapunkte.

Koolinoored kogu euroalal saavad selles mängus parimate tulemuste nimel võistelda. Parimad 100 mängijat saavad Euroopa Keskpangalt auhinnaks 20-eurose pangatähega meene. Eesti kolme parimat mängijat premeerib Eesti Pank omalt poolt iPadiga. Auhinnad antakse üle järgmise aasta märtsis Eesti Panga muuseumis toimuval üritusel, kus võitjad saavad oskused ja teadmised veelkord omavahel proovile panna.

 

Mängi siin!

 

Menüü 09.-13.11.15

Esmaspäev, 09. november      Makaronid hakklihaga, leib, sai, ketšup, porgandi-kaalikasalat, morss

Teisipäev,10. november         Talupojasupp, hapukoor, leib, sai, kakaokissell keedisega, banaan

Kolmapäev, 11. november     Kartulipüree, kurzeme strooganov, leib, sai, kapsa-õunasalat, mahlajook

Neljapäev, 12. november       Lõhe- riisisupp, leib, sai, kohupiimakreem kisselliga, õun

Reede, 13. november             Plov sealihaga, leib, sai, kapsa-marineeritud kurgi salat, morss

Hommikupuder:

E: Riisipuder

T: Kaheksavilja helbepuder

K: Kaerahelbe puder

N: Mannapuder

R: Seitsmevilja helbepuder

Lisaeine:

E: Piima-klimbisupp, v/l singiga, morss

T: Kartul, hakk-kotlet, kaste, mahlajook, leib

K: Köögiviljadega hautatud kana, leib, piim

N: Makaron, sealihakaste, piim, leib

R: Praekartul, praesardell, ketšup, leib, morss

 

 • Koolisööklas iga päev võimalik juua piima ja keefiri.
 • 1.-5. klassi õpilastele kaks korda nädalas lisapuu- või juurvili EL poolt.
 • Toitlustamise nõuetest loe siit!

 

Novembririkuu lisatoidu eest palun tasuda hiljemalt 28. oktoobriks!

Lisatoidu hind 0,90 € päevas

Novembris täiskuus 21 toidupäeva.

Ülekande rekvisiidid:

 • a/a EE561010902001629002,
 •  viitenumber 750003027
 •  makse saaja Pärnu Linnavalitsus, selgitusse kindlasti õpilase nimi ja klass ja millistel päevadel sööb.

Palun pöörata tähelepanu alljärgnevale:

 1. Toiduraha tasuda õigeaegselt, mitte novembris endale sobival ajal, sest siis ei ole võimalik arvestada laste söömist.
 2. Ühe päeva hind on 0,90 €. Korrutage päevade arv, mis laps sööb 0,9-ga (kontrollige, et teie poolt makstav summa jagub 0,90-ga).
 3. Selgitusse kirjutage kindlasti päevad millal laps sööb. Sellised selgitused, nagu näiteks: viie päeva eest, või e-n iga nädal välja arvatud kaks korda, ei ole kahjuks arusaadavad.

Lugupidamisega  ja ilusate soovidega toitlustusjuht Helena Aia

Lugupeetud õpilased ja lapsevanemad!

Detsembrikuu lisatoidu eest palun tasuda hiljemalt 26. novembriks!

Lisatoidu maksumus on 0,90 € päevas.

Detsembri täiskuus on 12 toidupäeva - reedeti ei toimu lisatoitlustamist seoses huvi puudumisega.

Ülekande rekvisiidid:

a/a EE561010902001629002,

 viitenumber 750003027

 makse saaja Pärnu Linnavalitsus, selgitusse kindlasti õpilase nimi ja klass ja millistel päevadel sööb.

Palun pöörata tähelepanu alljärgnevale:

 1. Toiduraha tasuda õigeaegselt, mitte detsembris endale sobival ajal, sest siis ei ole võimalik arvestada laste söömist.
 2. Ühe päeva hind on 0,90 €, teie poolt makstav summa peab jaguma 0,90-ga.
 3. Selgitusse kirjutada kindlasti päevad, millal laps sööb, sellised selgitused ei ole kahjuks arusaadavad, nagu viie päeva eest või E-N iga nädal välja arvatud kaks korda jms.

Lugupidamisega  

toitlustusjuht Helena Aia

8.b klassi näitus KIRJUTATUD PORTREE

Toimub 16.-10.11.2015 söögisaalis.

Kunstihariduse omandamisel jäetakse sageli tähelepanuta oluline õppimiskoht: kuidas oma tööd planeerida. Ellu astuv noor ei kujuta enamasti ette, mis juhtub tema tööga edasi, kui see peaks jõudma õpetaja vahendusel mõnele kunstinäitusele või -konkursile. 8.b klass tuleb sel õppeaastal välja juba teise, seekord täiesti arvestatava näitusega, kui esimest soojendusharjutuseks nimetada. Õpilaste endi sõnul oli üllatus suur, kui lõpptulemus nähtavaks sai. Näitusel esitatud tööd on õpilaste valitud. Näitus ise on samuti õpilaste kureeritud, kujundatud ja üles pandud.

Klassinäitus "Kirjutatud portree" koosneb graafilistest teostest, millest mõned on kui professionaali tehtud. Need eristuvad selge isikupärase joone poolest. "Kirjutatud" on portreed vastavalt ülesandele, kus õpilased pidid kõigepealt kodust leidma foto, mille õpetaja kontrastseks paljundas. Seejärel tuli varjuosa õrna piirjoonega A3-paberile kanda. Edasi õpiti üheskoos kalligraafiat ja kirjutati varjud oma mõtteid-soove-tundeid täis. Kõik sõbrad, sugulased ja tuttavad on oodatud näitusetöid imetlema!

2015 10 27 11.01.47 2015 10 27 11.02.16 2015 10 27 11.02.27 2015 10 27 11.02.44 

Tule aita meie kooli ajalehele nimi mõelda. Väljavalitud nime pakkujale ka auhind!

http://tinyurl.com/ajaleht

MENÜÜ 02.-06.11.15

Esmaspäev, 2. november        Makaronid, ananassi-singikaste, leib, sai, porgandi-apelsinisalat, morss

Teisipäev,  3. november         Viinerisupp, leib, sai,  kohupiimakreem keedisega, pirn

Kolmapäev, 4. november       Kartulipüree, guljašš, leib, sai, värske kapsa-marineeritud kurgi salat, morss

Neljapäev, 5. november         Lõhesupp, leib, sai, kissell vahukoorega, õun

Reede, 6. november               Ühepajatoit hakklihaga, leib, sai, kohuke, mahlajook

 

Hommikupuder:

E. Riisipuder

T. Seitsmeviljahelbe puder

K. Mannapuder

N. Neljaviljahelbe puder

R. Kaerahelbepuder

 

Lisaeine:

E. Kodune supp, leib, saiake, piim

T. Makaronid vorstiga, ketšup, leib, morss

K. Kartul, vorstikaste, morss, leib

N. Makaroni- hakklihavorm, mahlajook, leib

R. Omlett vorstiga, v/s juustuga, morss

 

 • Koolisööklas iga päev võimalik juua piima ja keefiri
 • 1.-5. klassi õpilastele kaks korda nädalas lisapuu- või juurvili EL poolt
 • Toitlustamise nõuetest loe siit!

Menüü 16.-20.11.15

Esmaspäev, 16. november      Makaronid vorstiga, ketšup, leib, saiake,  värske kapsa-porgandi-õunasalat, morss

Teisipäev, 17. november        Kodune rassolnik, hapukoor, leib, sai, mannavaht piimaga, pirn

Kolmapäev, 18. november     Kartulipüree, lõhekaste, leib, sai, porgandi-apelsinisalat, morss

Neljapäev, 19. november       Aedvilja-hakklihasupp, leib, sai, pariisi vahukoor helvestega, õun

Reede, 20. november             Hautatud sealiha köögiviljadega, leib, sai, tomati-sibulasalat, mahl

Hommikupuder:

E. Neljaviljahelbe puder

T. Riisipuder

K. Mannapuder

N. Kaerahelbepuder

R. Viieviljahelbe puder

Lisaeine:

E. Kartul, guljašš, morss, leib

T. Hautatud sealiha kartuli ja porgandiga, piim, leib

K. Kartuli- makaronisupp, v/l singi ja kurgiga, morss

N. Makaronisalat, leib, morss

R. Pannkook keedisega, piim

 

 • Koolisööklas iga päev võimalik juua piima ja keefiri.
 • 1.-5. klassi õpilastele kaks korda nädalas lisapuu- või juurvili EL poolt
 • Toitlustamise nõuetest loe siit!

Toimub 04.-13.11.2015.

Kooli raamatukogus on üleval kunstiringi õpilaste näitus MINU ISALE. Kõik on oodatud seda vaatama kuni reedeni, reede k.a.

poster eesti 02

moeparkÜle-eestiline noorte MoeP.A.R.K. ootab moeloojate talendikaid ideid 11. jaanuariks 2016.

Kui Sul on soovi oma loomingut jagada üle-eestilisel moeshowl, siis tutvu ürituse reglemendiga MoeP.A.R.K. 2016 blogis, veebiaadressil moepark16.blogspot.com.

Lisainfo:

Riin Luks
MoeP.A.R.K. 2016 peakorraldaja
+372 5808 3744
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

TÜ teaduskool ootab põhikooli 3.-9. klassi õpilasi  12. novembrist veebipõhisele matemaatikavõistlusele „Kuubik“

„Kuubik“ on loogika- ja nuputamisülesannetest koosnev matemaatikavõistlus, mis paneb proovile osalejate nutikuse. Võistlus toimub voorudes. Igas vooru alguskuupäeval pannakse „Kuubiku“ kodulehele http://www.teaduskool.ut.ee/et/ainevoistlused/kuubik lahendamiseks kaheksa mitme küsimusega ülesannet, millele oodatakse vastuseid samal kodulehel oleva veebivormi kaudu vooru lõppkuupäevaks.

Võistluse tulemuste kohta peetakse arvestust kahes vanuserühmas (noorem, 3.-6. klass ja vanem, 7.-9.klass) nii iga vooru kui ka koondtabeli alusel. Selline formaat võimaldab võistlusega liituda ja sellest väljuda igal hetkel. Parimad saavad diplomid peale neljandat vooru. Kuid märgitud vanuserühmad ei piira nooremate ja vanemate õpilaste osalemist, ka nemad on soovi korral võistlusele oodatud!

2015/2016. õppeaasta  „Kuubiku“ voorud:

I voor toimub 12. novembrist 16. detsembrini
II voor toimub 17. detsembrist 20. jaanuarini
III voor toimub 21. jaanuarist 17. veebruarini
IV voor toimub 18. veebruarist 16. märtsini

Täpsem info võistluse kohta kodulehelt http://www.teaduskool.ut.ee/et/ainevoistlused/kuubik

Lisainfo: Maksim Ivanov, Teaduskooli matemaatika metoodik, tel: 7375521, e-kiri:  See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.