Haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheajad 2015/2016 õppeaastal

Info lehelt https://www.hm.ee/et/koolivaheajad