Kuupäev Ürituse nimi Osalejad Lisainfo, korraldajad vm
01.09.2020 Avaaktus 2.-8. klassile 2.-8. klassi õpilased ja kooli kooli
personal
Margus Veri, Agnes Pulk, Aet Vill, Anu Tilk,
Reine Niin
01.09.2020 Avaaktused 1. ja 9. klssile 1. ja 9. klass õpilased ja õpetajad Margus Veri, Agnes Pulk, Aet Vill, Anu Tilk,
Reine Niin
08.09.2020 Liikuma Kutsuva Kooli koosolek kell 9.00 LKK liikmed Sille Arust
08.09.2020 Juhtkonna koosolek juhtkonna liikmed Margus Veri
08.09.2020 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
08.09.2020 Arvutikoolitus - MS Teams õpetajad Taimi Dreier, Heinrich Ervald
09.09.2020 Arvutikoolitus - MS Teams õpetajad Taimi Dreier, Heinrich Ervald
10.09.2020 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
11.09.2020 Teadusainete purjetamine purjekal "Nele" Soovijad õpetajad Americo Kaevand
15.09.2020 Liikuma Kutsuva Kooli koosolek kell 9.00 LKK liikmed Sille Arust
15.09.2020 Juhtkonna koosolek juhtkonna liikmed Margus Veri
15.09.2020 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
15.09.2020 Aasta õpetaja kanditaatide esitamise tähtaeg juhtkonna liikmed Margus Veri, Sille Arust
15.09.2020 Ülelinnaline pendelteatejooks 4. klass Ene Viigimäe
16.09.2020 Korvpalli tutvustav üritus 1. klass Ene Viigimäe
17.09.2020 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
18.09.2020 Maailmakoristuspäeva kogu koolipere Agnes Pulk
21.09.2020 Loodusvaldkonna tasemetöö 4. ja 7. klassile 21.-24.09 4. ja 7. klassid ja loodusainete õpetajad Sille Arust, Taimi Dreier
21.09.2020 Tutvumine spordiklubidega kuni 30.09 5.-8. klass Ene Viigimäe
21.09.2020 6.-7. klassidega soome keele loodusõpe õues 6.-7. klassid Agnes Tambet
22.09. 2020 Sügise sünnipäev 1. klassid Agnes Pulk ja ÕE
22.09.2020 Juhtkonna koosolek juhtkonna liikmed Margus Veri
22.09.2020 Aineühenduse juhtide koosolek aineühenduse juhid Sille Arust
22.09.2020 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
23.09.2020 I kooliastme aineühenduse koosolek klassiõpetajad Marinne Tekkel, Jane Siigur
23.09.2020 Heategevuslik Teatejooks 6.-9. klass Ene Viigimäe
24.09.2020 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
24. 09.2020 Sügise sünnipäev algklassides algklasside õpilased klassijuhatajad
25.09.2020 Ülelinnaline murdmaajooks 3.-9. klass Ene Viigimäe
28.09.2020 Matemaatika tasemetöö 4. ja 7. klassile 28.09-01.10 4. ja 7. klassid ja matemaatikaõpetajad Sille Arust, Taimi Dreier
28.09.2020 Klassidevaheline jalgpall 4.-5. klass Ene Viigimäe
28.09.2020 6.-7. klassidega soome keele loodusõpe õues 6.-7. klassid Agnes Tambet
29.09.2020 Mihklipäeva laat kõik õpilased, kes soovivad j Agnes Pulk ja ÕE
29.09.2020 Juhtkonna koosolek juhtkonna liikmed Margus Veri
29.09.2020 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
29.09.2020 Klassidevaheline pendelteatejooks 3. klass Ene Viigimäe
29.09.2020 Mullaõppepäev 6. klassidele. 29.-30.09.2020 6. klasside õpilased Aila Ader, Merike Palginõmm
30.09.2020 Algklassiõpetajate koosolek klassiõpetajad Jane Siigur, Marianne Tekkel
30.09.2020 Klassidevaheline jalgpall 8.-9. klass Ene Viigimäe
01.10.2020 Esimeste klasside külastamine esimesed klassid Sille Arust
01.10.2020 Uute õpetajate tundide külastamine (oktoober, november) uued õpetajad Sille Arust
01.10.2020 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
01.10.2020 Ülejõe Ööbiku eelvoor koolipere Aet Vill, loovtöö tegijad
01.10.2020 Sügisulu eelvoorud - demode näol
(registreerumine ja demode saatmine 01.-23.10.2020)
Solistid Pärnu Kontserdibüroo, Aet Vill
01.10.2020 Teadlaste öö Ülejõe koolis II ja III kooliastme õpilased Raido Koppel, Külli Pärtelson
01.10.2020 Maakondlik orienteerumine 4.-9. klass Ene Viigimäe
02.10.2020 International Contest Festival-GOLDEN ROSE
Toimub 2.-5.oktoobril Pärnus
Solistidest osavõtjad Reine Niin
05.10.2020 Õpetajate päeva tähistamine kogu kooli personal 9. klasside õpilased, juhtkond, Agnes Pulk
06.10.2020 Juhtkonna koosolek juhtkonna liikmed Margus Veri
06.10.2020 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
06.10.2020 Pärnu emakeeleõpetajate aineühenduse koosolek õpetajad Diana Kiilu
07.10.2020 ÕE koosolek (aula) õpilasesinduse liikmed ÕE ja Agnes Pulk
08.10.2020 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
08.10.2020 I kooliastme koosolek I kooliastme liikmed Jane Siigur
09.10.2020 Ülejõe Ööbiku bändiproovid Finalistid ja muusikaõpetajad Aet Vill
09.10.2020 Ülelinnaline jalgpall 8.-9. klass Ene Viigimäe
10.10.2020 ELi programmeerimisnädal Europe Code Week 10.-25.10.2020 õpilased Taimi Dreier
11.10.2020 Koolisisene malevõistlus Malering Jaak Känd
12.10.2020 Ülejõe Ööbiku finaal Finalistid ja muusikaõpetajad Aet Vill, loovtöö tegijad
12.10.2020 Gulliveri teatrimäng 5.-9. klass Diana Kiilu
12.10.2020 Ülelinnaline 3. klasside robootikapäev 3. klasside õpilased, õpetajad Taimi Dreier, Pärnu linna haridustehnoloogid
13.10.2020 Liikuma Kutsuva Kooli koosolek kell 9.00 LKK liikmed Sille Arust
13.10.2020 Juhtkonna koosolek juhtkonna liikmed Margus Veri
13.10.2020 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
13.10.2020 MATIK koosolek Töörühma liikmed KKivi
13.10.2020 Algklasside kunstikonkurss algklasside õpilased Marinne Tekkel, klassijuhatajad
13.10.2020 Arvutikoolitus - tööplaanide lisamine eKooli õpetajad Taimi Dreier
15.10.2020 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
19.10.2020 VAHEAEG 19.-23.10.2020    
19.10.2020 Supervisioon ja meeskonna koolitus juhtkond, õpetajad Margus Veri, Jaanika Rannula
20.10.2020 Juhtkonna koosolek juhtkonna liikmed Margus Veri
20.10.2020 Aineühenduse juhtide koosolek aineühenduse juhid Sille Arust
23.10.2020 EATE sügisseminar (Eesti inglise keele õpetajate selts) inglise keele õpetajad Kai Kõks
26.10.2020 Ülelinnaline 3. klasside robootikapäev 3. klasside õpilased, õpetajad Taimi Dreier, Pärnu linna haridustehnoloogid
27.10.2020 Juhtkonna koosolek juhtkonna liikmed Margus Veri
27.10.2020 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
27.10.2020 Gulliveri teatrimäng 5.-9. klass Diana Kiilu
27.10.2020 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
29.10.2020 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
29.10.2020 Lepatriinu teater 1.-3- klassid Agnes Pulk
29.10.2020 XII üleriigilised õppealajuhatajate koostööpäevad (29.-30.10) Sille Arust Sille Arust
01.11.2020 Maakondlik võistkondlik male Malering Jaak Känd
01.11.2020 Maakondlik sulgpall 1.-9. klass Ene Viigimäe
01.11.2020 Klassidevaheline rahvastepall 3. klass Ene Viigimäe
01.11.2020 Klassidevaheline 3x3 korvpall 5.-7. klass Ene Viigimäe
01.11.2020 Raba5 projektis osalemine kuni dets. 4.-9. klass Ene Viigimäe
01.11.2020 Loogikamõistatuste päev 5.-9. klass Kerdi Mihhailova
01.11.2020 Sudoku I kooliastmele I kooliastme õpilased Kerdi Mihhailova
01.11.2020 Looduse kaubamaja 7. klassid Merike Palginõmm
01.11.2020 Imetajate programm 7. klassid Merike Palginõmm
03.11.2020 Juhtkonna koosolek juhtkonna liikmed Margus Veri
03.11.2020 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
04.11.2020 ÕE koosolek (aula) õpilasesinduse liikmed ÕE ja Agnes Pulk
04.11.2020 Spelling Bee koolivõistlus 6. klassid Kai Kõks
05.11.2020 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
10.11.2020 Liikuma Kutsuva Kooli koosolek kell 9.00 LKK liikmed Sille Arust
10.11.2020 Mardilaat kõik õpilased ÕE ja Agnes Pulk
10.11.2020 Juhtkonna koosolek juhtkonna liikmed Margus Veri
10.11.2020 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
10.11.2020 MATIK koosolek töörühma liikmed Kalmer Kivi
10.11.2020 Arvutikoolitus õpetajad Taimi Dreier
12.11.2020 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
16.11.2020 Kooli sünnipäeva aktused kogu koolipere Agnes Pulk, muusikaõpetajad
16.11.2020 Spelling Bee koolivõistlus 5. klassid Kai Kõks
17.11.2020 Juhtkonna koosolek juhtkonna liikmed Margus Veri
17.11.2020 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
17.11.2020 Aineühenduse juhtide koosolek aineühenduse juhid Sille Arust
17.11.2020 Ülelinnaline rahvastepall tüdrukud 5. klass Ene Viigimäe
18.11.2020 Ülelinnaline rahvastepall poisid 5. klass Ene Viigimäe
18.11.2020 Suomi-peli (soome keele mäng) 8. klassid Agnes Tambet
19.11.2020 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
24.11.2020 Juhtkonna koosolek juhtkonna liikmed Margus Veri
24.11.2020 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
24.11.2020 MATIK koosolek töörühma liikmed Kalmer Kivi
26.11.2020 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
26.11.2020 Ülelinnaline rahvastepall poisid 3. klass Ene Viigimäe
27.11.2020 Ülelinnaline rahvastepall tüdrukud 3. klass Ene Viigimäe
29.11.2020 Loodusteaduste olümpiaadi piirkonnavoor 7. ja 8. klassid Merike Palginõmm, Raido Koppel, Külli Pärtelson, Maris Agasild
30.11.2020 Advendihommik kogu kool Agnes Pulk
01.12.2020 Juhtkonna koosolek juhtkonna liikmed Margus Veri
01.12.2020 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
01.12.2020 Klassidevaheline käsipall 4.-5. klass Ene Viigimäe
01.12.2020 Klassidevaheline saalihoki 6.-9. klass Ene Viigimäe
01.12.2020 Soome Instituudi lektor - Soome ajaloost, Sibeliusest ja Lucia päevast 7.-8. klassid Agnes Tambet
02.12.2020 ÕE koosolek (aula) õpilasesinduse liikmed ÕE ja Agnes Pulk
03.13.2020 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
04.12.2020 I trimestri lõpp, hinded välja kell 16.00 aineõpetajad Sille Arust
07.12.2020 I trimestri aruanded kell 16.00 klassijuhatajad Sille Arust
07.12.2020 Pärnu linna informaatikavõistluse koolivoor II-III kooliastme soovijad õpilased Taimi Dreier, Pärnu linna informaatikaõpetajad
08.12.2020 Liikuma Kutsuva Kooli koosolek kell 9.00 LKK liikmed Sille Arust
08.12.2020 Juhtkonna koosolek juhtkonna liikmed Margus Veri
08.12.2020 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
08.12.2020 ÕN: I trimestri lõpetamine kell 14.10 ÕN liikmed Margus Veri, Sille Arust
09.12.2020 I trimestri kogunemised 1.-9. klassid Margus Veri, Sille Arust
09.12.2020 Loovtööde kaitsmine kell 13.15 eelmise õppeaasta loovtööde tegijad Sille Arust, Taimi Dreier
09.12.2020 Maakondlik 3x3 korvpall 5.-7. klass Ene Viigimäe
10.12.2020 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
14.12.2020 Jõulukaunistuste valmistamise töötoad 14.-17. detsember Soovijad õpetajad Kalmer Kivi ja Americo Kaevand
15.12.2020 Juhtkonna koosolek juhtkonna liikmed Margus Veri
15.12.2020 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
15.12.2020 Arvutikoolitus õpetajad Taimi Dreier
15.12.2020 Jõulukontsert Eliisabeti kirikus koolipere Aet Vill, Agnes Pulk
17.12.2020 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
17.12.2020 Ülelinnaline akrobaatika 3.-5. klass Ene Viigimäe
21.12.2020 Jõululaat 1.-9. klassid ÕE ja Agnes Pulk
21.12.2020 Jõulukontsert "Rahulikke jõule!" koolimajas koolipere Aet Vill, Agnes Pulk
22.12.2020 Juhtkonna koosolek juhtkonna liikmed Margus Veri
22.12.2020 Aineühenduse juhtide koosolek aineühenduse juhid Sille Arust
22.12.2020 Jõulusalong õpilased ÕE ja Agnes Pulk
23.12.2020 VAHEAEG 23.12.2020-10.01.2021    
01.01.2021 Maakondlik pallilahing (jaanuaris) 3.klass Ene Viigimäe
01.01.2021 Maakondlik korvpall poisid (jaanuaris) 6.-9. klass Ene Viigimäe
01.01.2021 Maakondlik sisekergejõustik (jaanuaris) 7.-9. klass Ene Viigimäe
01.01.2021 Ülelinnaline võrkpall ML poisid (jaanuaris) 6.-9. klass Ene Viigimäe
01.01.2021 Ülelinnaline võrkpall ML tüdrukud (jaanuaris) 6.-9. klass Ene Viigimäe
05.01.2021 Juhtkonna koosolek juhtkonna liikmed Margus Veri
05.01.2021 Aineühenduse juhtide koosolek aineühenduse juhid Sille Arust
05.01.2021 Arvutikoolitus õpetajad Taimi Dreier
06.01.2021 Füüsikaolümpiaadi piirkonnavoor 8.-9. kl õpilased linna aineühendus, aineõpetaja Raido Koppel
06.01.2021 I kooliastme koosolek klassiõpetajad Jane Siigur
09.01.2021 Geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor 7.-9. kl õpilased linna aineühendus, aineõpetaja Daisy Kärner
12.01.2021 Juhtkonna koosolek juhtkonna liikmed Margus Veri
12.01.2021 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
13.01.2021 ÄriSäde esinemiskoolirus ÄriSäde finaali pääsenud õpilased Kristi Suppi
14.01.2021 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
15.01.2021 Registreerimine ülelinnalise vastuvõtuga muusikaklassi katsetele kooli kodulehel avatud infosüsteemi kaudu
(15.01-15.02)
1. muusikaklassi soovijate vanemad Sille Arust, Taimi Dreier
19.01.2021 Liikuma Kutsuva Kooli koosolek kell 9.00 LKK meeskond Sille Arust
19.01.2021 Juhtkonna koosolek juhtkonna liikmed Margus Veri
19.01.2021 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
21.01.2021 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
23.01.2021 Keemiaolümpiaadi piirkonnavoor 8.-9. kl õpilased linna aineühendus, aineõpetaja Külli Pärtelson
26.01.2021 Juhtkonna koosolek juhtkonna liikmed Margus Veri
26.01.2021 Tugikomisjoni koosolek juhtkonna liikmed Eevi Palu
26.01.2021 Emakeeleolümpiaadi piirkonnavoor 7.-9. klass Marge Kanniste
27.01.2021 Matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor 4.-9. kl õpilased linna aineühendus, aineõpetajad
28.01.2021 Tugikomisjoni koosolek juhtkonna liikmed Eevi Palu
30.01.2021 Bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor 7.-9. kl õpilased linna aineühendus, aineõpetaja Maris Agasild
01.02.2021 9. klassi valikeksami valimine 9. klassi õpilased ja aineõpetajad Sille Arust
01.02.2021 9.kl. õpilastele eritingimuste taotlemine lõpueksamitel 9. klassi õpilased, aineõpetajad Eevi Palu
01.02.2021 Ülelinnaline võrkpall RL poisid (veebruaris) 6.-9. klass Ene Viigimäe
01.02.2021 Ülelinnaline võrkpall RL tüdrukud (veebruaris) 6.-9. klass Ene Viigimäe
01.02.2021 Ülelinnaline miniliiga võrkpall poisid (veebruaris) 4.-6. klass Ene Viigimäe
01.02.2021 Ülelinnaline miniliiga võrkpall tüdrukud (veebruaris) 4.-6. klass Ene Viigimäe
01.02.2021 Algklasside nutivõistlus (veebruaris) 2.-4. klass Taimi Dreier, Pärnu linna haridustehnoloogid
02.02.2021 Juhtkonna koosolek juhtkonna liikmed Margus Veri
02.02.2021 Aineühenduse juhtide koosolek aineühenduse juhid Sille Arust
02.02.2021 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
04.02.2021 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
04.02.2021 Nuputa piirkonnavoor 5.-7. kl õpilased
Eesti Matemaatika selts, TÜ teaduskool, Karin Känd
05.02.2021 Ühiskonnaõpetuse olümpiaadi piirkonnavoor 7.-9. klass Gea Kannus
06.02.2021 Üleriigilise kunstiolümpiaadi Pärnu linna piirkonnavoor, Mai Koolis III kooliaste ja juhendajad Kunstihariduse Ühing, Maret Hansalu
08.02.2021 Sõbranädala üritused/stiilinädal 08.-12.02.2021 õpilased Maris Niin
09.02.2021 Juhtkonna koosolek juhtkonna liikmed Margus Veri
09.02.2021 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
09.02.2021 Arvutikoolitus õpetajad Taimi Dreier
10.02.2021 Kirjatehnika koolis igast klassist 3 õpilast Marianne Tekkel
11.02.2021 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
11.02.2021 Turvalise interneti päev koos viktoriiniga 3.-5. klass Taimi Dreier
13.02.2021 Laulukonkurss Poistelaul, toimub Pärnu Kunstide Koolis Solistid ja nende juhendajad
Pärnu Muusikaõpetajate ühendus, muusikaõpetajad
14.02.2021 Eesti õpilasfirmade laat 5. kl minifirma, 7.-8. kl MATIK JA Eesti, Kristi Suppi
16.02.2021 Liikuma Kutsuva Kooli koosolek kell 9.00 LKK meeskond Sille Arust
16.02.2021 Juhtkonna koosolek juhtkonna liikmed Margus Veri
16.02.2021 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
16.02.2021 Inglise keele võistlus - USA presidendid 8.-9. klassid Merle Udso, Kai Kõks
17.02.2021 Katsed 1. muusikaklassi (17.-18.02) registreerunud 1. klassi õpilased Sille Arust, muusika aineühendus
18.02.2021 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
19.02.2021 EV aastapäeva aktused 1.-9. klass Maris Niin, muusikaõpetajad
22.02.2021 VAHEAEG 22.-28.02.2021    
23.02.2021 Juhtkonna koosolek juhtkonna liikmed Margus Veri
01.03.2021 Sisekontroll: rahuloluküsitlus 4.-9. klassi õpilased (märts) 4.-9. klassi õpilased Sille Arust, Taimi Dreier
01.03.2021 Ansamblite lauluvõistlus "Ümin", kuupäev selgub Vokaalansamblid, juhendajad Muusikaõpetajad, Pärnu Kontserdibüroo
01.03.2021 Maakondlik jalgpallifestival (märtsis) 3.-5. klass Ene Viigimäe
01.03.2021 Maakondlik ergomeetrivõistlus (märtsis) 5.-9. klass Ene Viigimäe
01.03.2021 Ülelinnaline sisekergejõustik (märtsis) 3.-6. klass Ene Viigimäe
01.03.2021 Robootikapäev 1. klassidele (märtsis) 1. klassid ja 5.c abilised-õpilased Taimi Dreier
01.03.2021 Saksa keele olümpiaad (märtsis) 8.-9. klassid Ave Ermus
02.03.2021 Juhtkonna koosolek juhtkonna liikmed Margus Veri
02.03.2021 Aineühenduse juhtide koosolek aineühenduse juhid Sille Arust
02.03.2021 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
04.03.2021 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
08.03.2021 Emakeelenädal 8.-14.03.2021 5.-9. klass Elsbet Vaigur
08.03.2021 B-võõrkeelte tutvustamine - vene keel 5. klassid Laine Lusik
09.03.2021 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
09.03.2021 Juhtkonna koosolek juhtkonna liikmed Margus Veri
09.03.2021 Arvutikoolitus õpetajad Taimi Dreier
09.03.2021 B-võõrkeelte tutvustamine - saksa keel 5. klassid Ave Ermus
10.03.2021 Emakeelepäev koolis kõik õpilased klassijuhatajad
10.03.2021 B-võõrkeelte tutvustamine - soome keel 5. klassid Agnes Tambet
11.03.2021 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
11.03.2021 Inglise keele võistlus - USA suurlinnad 5.-6. klassid Kai Kõks
16.03.2021 Liikuma Kutsuva Kooli koosolek kell 9.00 LKK meeskond Sille Arust
16.03.2021 Juhtkonna koosolek juhtkonna liikmed Margus Veri
16.03.2021 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
18.03.2021 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
18.03.2021 Matemaatika võistlusmäng KÄNGURU 1.-9. kl õpilased matemaatikaõpetajad, Karin Känd
19.03.2021 II trimestri lõpp, hinded välja kell 16.00 aineõpetajad Sille Arust
22.03.2021 II trimestri lõpp, aruanded kell 16.00 klassijuhatajad Sille Arust, Taimi Dreier
23.03.2021 Juhtkonna koosolek juhtkonna liikmed Margus Veri
23.03.2021 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
23.03.2021 ÕN: II trimesti lõpetamine kell 14.10 ÕN liikmed Margus Veri, Sille Arust
24.03.2021 II timestri kogunemised 1.-9. klass Margus Veri, Sille Arust
25.03.2021 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
30.03.2021 Juhtkonna koosolek juhtkonna liikmed Margus Veri
01.04.2021 Teadusteater 4. klassidele (aprillis) 8. kl, 4. kl õpilased Külli Pärtelson
01.04.2021 Ülelinnalised teatevõistlused (aprillis) 1.-3. klass Ene Viigimäe
01.04.2021 Klassidevaheline võrkpall (aprillis) 6.-9. klass Ene Viigimäe
01.04.2021 Maakondlik male (aprillis) 1.-9. klass Jaak Känd
01.04.2021 Ülelinnaline jalgpall (aprillis) 6.-7. klass Ene Viigimäe
01.04.2021 Põhikooli nutivõistlus (märtsis või aprillis) 5.-9. klass Taimi Dreier, Pärnu linna haridustehnoloogid
01.04.2021 Teadusainete ühenduse ühine kohviku-(restorani) külastus teadusainete ühenduse õpetajad Kairi Suvorov
01.04.2021 Vene keele olümpiaad (aprillis) 7.-9. klassid Laine Lusik
01.04.2021 Saksa keele miniolümpiaad (aprillis) 6.-7. klassid Ave Ermus
04.04.2021 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
06.04.2021 Juhtkonna koosolek juhtkonna liikmed Margus Veri
06.04.2021 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
06.04.2021 Aineühenduse juhtide koosolek aineühenduse juhid Sille Arust
08.04.2021 Inglise keele võistlus - Elizabeth II - 95; Prince Philip - 100 7. klassid Kai Kõks
09.04.2021 Tehnoloogia valdkonna ainete olümpiaadi piirkonnavoor 8.-9. kl õpilased linna aineühendus, aineõpetajad
12.04.2021 B-võõrkeele valimine 5. klassi õpilased Sille Arust
13.04.2021 Liikuma Kutsuva Kooli koosolek kell 9.00 LKK meeskond Sille Arust
13.04.2021 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
13.04.2021 Arvutikoolitus õpetajad Taimi Dreier
13.04.2021 Juhtkonna koosolek juhtkonna liikmed Margus Veri
15.04.2021 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
16.04.2021 Ohutuspäev 1.-4. klass Maris Niin
16.04.2021 Ülejõe Ööbiku eelvoorud Solistid ja nende juhendajad Aet Vill
19.04.2021 VAHEAEG 19.-25.04.2021    
20.04.2021 Juhtkonna koosolek juhtkonna liikmed Margus Veri
26.04.2021 Ülejõe Ööbiku bändiproov, täpne kuupäev selgub 26.-30.04.2021 Solistid ja nende juhendajad Aet Vill
27.04.2021 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
27.04.2021 Juhtkonna koosolek juhtkonna liikmed Margus Veri
29.04.2021 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
30.04.2021 Orienteerumine "Nõiajooks" 3.-4. klass Maris Niin
01.05.2021 Matemaatika õuesõppepäevad (mais) 5.-8. kl õpilased Kerdi Mihhailova
01.05.2021 Poistelaulu konkurss - kuupäev täpsustub (mais) Koolipere Muusikaõpetajad
01.05.2021 Ülelinnaline jalgpall (mais) 4.-5. klass Ene Viigimäe
01.05.2021 Ülelinnaline jalgpall (mais) 1.-3. klass Ene Viigimäe
01.05.2021 Maakondlik kergejõustik (mais) 5.-9. klass Ene Viigimäe
01.05.2021 Ülelinnaline kergejõustik (mais) 3.-4. klass Ene Viigimäe
01.05.2021 Õpilastööde näitus (mais) 5.-9.kl õpilased Mari-Liis Kirss
01.05.2021 Teadusainete orienteerumine (mais) 7.-9. kl õpilased Kerdi Mihhailova
01.05.2021 Vene keele maastikumäng (mais) 7.-9. klassid Laine Lusik
01.05.2021 Saksa keele maastikumäng (mais) 7.-8. klassid Ave Ermus
03.05.2021 Siseterviserada 03.-07.05.2021 1.-4. klass Maris Niin
03.05.2021 Ülejõe Ööbiku finaal Solistid ja nende juhendajad Aet Vill
03.05.2021 Pärnumaa parim miniettevõtja 2021 5. kl minifirma, 7.-8. kl MATIK Kristi Suppi
04.05.2021 Juhtkonna koosolek juhtkonna liikmed Margus Veri
04.05.2021 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
04.05.2021 Aineühenduse juhtide koosolek aineühenduse juhid Sille Arust
06.05.2021 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
06.05.2021 Inglise keele kooli võistlus - ristsõnade lahendamine 4. klassid Kai Kõks
11.05.2021 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
11.05.2021 Arvutikoolitus õpetajad Taimi Dreier
13.05.2021 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
18.05.2021 Liikuma Kutsuva Kooli koosolek kell 9.00 LKK meeskond Sille Arust
18.05.2021 Juhtkonna koosolek juhtkonna liikmed Margus Veri
18.05.2021 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
18.05.2021 Tulevaste esimeste klasside vanemate koosolek tulevaste esimeste klasside vanemad
ja klassijuhatajad
Sille Arust
20.05.2021 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
23.05.2021 Laulupäeva "Kodulootus" eelproov Tallinna lauluväljakul Muusikaõpetajad ja poistekoor muusikaõpetajad
24.05.2021 9. klassi loovtööde kaitsmine 9. klassi õpilased Sille Arust, Taimi Dreier
25.05.2021 Juhtkonna koosolek juhtkonna liikmed Margus Veri
25.05.2021 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
27.05.2021 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
28.05.2021 Õppekäikude päev 1.-6. klass klassijuhatajad
28.05.2021 Eesti keele lõpueksam 9. klassi õpilased Margus Veri, Sille Arust
28.05.2021 III kooliastme loovtööde kaitsmine 7. ja 8. klassi õpilased Sille Arust, Taimi Dreier
01.06.2021 Juhtkonna koosolek juhtkonna liikmed Margus Veri
01.06.2021 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
01.06.2021 Aineühenduse juhtide koosolek aineühenduse juhid Sille Arust
01.06.2021 Koolisisene kergejõustik (juunis) 1.-2. klass Ene Viigimäe
01.06.2021 Teadusainete ühenduse ühine väljasõit (juunis) teadusainete ühenduse õpetajad Kairi Suvorov
01.06.2021 Üleriigiliine soome keelt b-keelena õppivate koolide kokkutulek 6.-9. klassid Agnes Tambet
03.06.2021 Õppekäikude päev 1.-8. klassid klassijuhatajad
03.06.2021 Matemaatika lõpueksam 9. klassi õpilased Margus Veri, Sille Arust
03.06.2021 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
04.06.2021 III timestri ja kooliaasta lõpp, hinded välja kell 16.00 aineõpetajad Sille Arust
07.06.2021 III timestri ja kooliaasta lõpp, aruanded kell 16.00 klassijuhatajad Sille Arust, Taimi Dreier
07.06.2021 Päästekoerad tulevad külla 1.-4. klass Maris Niin
08.06.2021 ÕN: III trimesti ja kooliaasta lõpetamine kell 13.15 ÕN liikmed Margus Veri, Sille Arust
08.06.2021 Juhtkonna koosolek juhtkonna liikmed Margus Veri
08.06.2021 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
09.06.2021 Valikeksam bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias,
ajaloos, ühiskonnaõpetuses, inglise keeles, saksa keeles või
vene keeles
9. klassi õpilased Margus Veri, Sille Arust
09.06.2021 Õppekäigud (1.-4. klass), nutiorienteerumine (5.-8. klass) 1.-8. klassi õpilased
Taimi Dreier, huvijuht, kehalise kasvatuse õpetajad
10.06.2021 Tugikomisjoni koosolek tugikomisjoni liikmed Eevi Palu
10.06.2021 Valikeksami inglise keele suuline osa 9. klassi õpilased Margus Veri
10.06.2021 Õppeaasta lõpu kogunemised 1.-8. klass Margus Veri, Sille Arust
11.06.2021 Edukate päev
kell 10.00 1.-4. klassid
kell 13.00 5.-9. klassid
edukad õppurid, ainetundjad, sportlased ja konkursside võitjad, nende juhendajad ja lapsevanemad Margus Veri, Sille Arust, Aet Vill
12.06.2021 Eesti Naislaulu Seltsi ja Eesti Meestelaulu Seltsi
laulupäev "Kodulootus", Võru-Kubja laululaval
Muusikaõpetajad ja poistekoor muusikaõpetajad
15.06.2021 ÕN: 9. klasside lõpetamine ja täiendav õppetöö sooritamine ÕN liikmed Margus Veri, Sille Arust
17.06.2021 Põhikooli lõpuaktus Pärnu Kontserdimajas kell 12.00 põhikooli lõpetajad Margus Veri, Aet Vill
18.06.2021 Sisekontroll: õpetaja töö kokkuvõte-analüüsi esitamise tähtaeg õpetajad Sille Arust, Taimi Dreier
30.08.2021 ÕN: täiendava õppetöö sooritamine, õppeaasta lõpetamine,
kokkuvõte õppekasvatustööst, suunad uueks õppeaastaks
ÕN liikmed Margus, Veri, Sille Arust, Eevi Palu