Pärnu Ülejõe Põhikooli teabehalduse kord (PDF)

Lisa 1. Pärnu Ülejõe Põhikooli dokumentide vormistamine ja allkirjaõigus (PDF)

Lisa 2. Kirjade menetlemise  ja kirja ning vastuskirja vormistamise kord (PDF)

Lisa 4. Plankide ja dokumentide näidised (PDF)