Pärnu Ülejõe Põhikooli teabehalduse kord teabehalduse kord (PDF)

Lisa 1 Pärnu Ülejõe Põhikooli dokumentide vormistamine ja allkirjaõigus (Lisa 1 PDF)

Lisa 2 Kirjade menetlemise  ja kirja ning vastuskirja vormistamise kord (Lisa 2 PDF)