ÕPPENÕUKOGU                       31. august 2018 nr 6

Algus kell 10.10, lõpp kell 11.50

Juhataja: Margus Veri

Protokollija: Diana Kiilu

Kohal oli: 63 õpetajat-ringijuhti

Puudus:  7 õppenõukogu liiget

PÄEVAKORD:

 1. Täiendava õppetöö sooritanud õpilaste üleviimine järgmisse klassi – Sille Arust
 2. Põhikooli lõpetamine – Sille Arust
 3. HEV-õpilased ja kasvatustöö kokkuvõte 2017/2018. õppeaastal – Eevi Palu

 


ÕPPENÕUKOGU                    15. juuni 2018 nr 5

Algus kell 12.00, lõpp kell 12.35

Juhataja: Margus Veri

Protokollija: Diana Kiilu

Kohal oli: 45 õpetajat-ringijuhti

Puudus:  21 õppenõukogu liiget

PÄEVAKORD:

 1. Täiendava õppetöö sooritanud õpilaste üleviimine järgmisesse klassi – Sille Arust
 2. Põhikooli lõpetamine puuduliku aastahindega – Sille Arust
 3. Põhikooli lõpetamine kiituskirjaga ja ainekiituskirjaga tunnustamine – Sille Arust
 4. Täiendava õppetöö määramine 9. klassi õpilastele – Sille Arust
 5. Informatsioon – Heinrich Ervald

 


 ÕPPENÕUKOGU                     6. juuni 2018 nr 4

Algus kell 14.00, lõpp kell 15.15

Juhataja: Margus Veri

Protokollija: Diana Kiilu

Kohal oli: 54 õpetajat-ringijuhti 

Puudus:  12 õppenõukogu liiget

PÄEVAKORD:

 1. Kokkuvõte III trimestri õppetööst – Sille Arust
 2. III trimestri käitumishinded ja noomitused – Sille Arust
 3. Järgmisesse klassi üleviimine, täiendava õppetöö määramine, klassikursuse kordama jätmine – Sille Arust
 4. Käitumise aastahinded – Sille Arust
 5. Informatsioon – Heinrich Ervald

 


ÕPPENÕUKOGU                       27. veebruar 2018 nr 3

Algus kell 10.00, lõpp kell 10.55

Juhataja: Margus Veri

Protokollija: Diana Kiilu

Kohal oli: 57 õpetajat-ringijuhti

Puudus:  11 õppenõukogu liiget

PÄEVAKORD:

 1. Kokkuvõte II trimestri õppe- ja kasvatustööst – Sille Arust
 2. Puudulikud hinded II trimestril – Sille Arust
 3. Erivajadustega laste õppetöö kohandamine – Eevi Palu
 4. Informatsioon – Sille Arust, Margus Veri

 


ÕPPENÕUKOGU                       27. november 2017 nr 2

Algus kell 14.10, lõpp kell 15.00

Juhataja: Margus Veri

Protokollija: Diana Kiilu

Kohal oli: 59 õpetajat-ringijuhti

Puudus:  9 õppenõukogu liiget

PÄEVAKORD:

 1. Kokkuvõte I trimestri õppe- ja kasvatustööst – Taimi Dreier
 2. Puudulikud hinded I trimestril – Eevi Palu
 3. Õpilase üleviimine matemaatika nõrgemasse rühma – Eevi Palu
 4. Õpilase üleviimine järgmisesse klassi – Karin Känd
 5. Nutiseadmete kasutamise kord – Taimi Dreier
 6. Informatsioon – Eevi Palu, Heinrich Ervald, Margus Veri

 


ÕPPENÕUKOGU                                           21. november 2017 nr 1

Algus kell 15.00, lõpp 15.15

Koosoleku juhataja: Margus Veri

Protokollija: Diana Kiilu

Osalesid:  52 õpetajat-ringijuhti

Puudusid: 15 õppenõukogu liiget

PÄEVAKORD:

 1. Kooli õppekava üldosa, hindamisjuhendi ja kodukorra kinnitamine  – Margus Veri
 2. Hoolekogu liikme valimine – Margus Veri
 3. Informatsioon – Margus Veri