Loovtööde kaaskirjade esitamise tähtaeg

Kalender
Eksamid, tasemetööd, testid
Kuupäev
20.05.2019 15:00 - 15:30
Autor
Taimi Dreier

Iseloomustus

Esitada õpetaja Taimi Dreierile (arvutiklass)