ÕPPENÕUKOGU                       27. veebruar 2018 nr 3

Algus kell 10.00, lõpp kell 10.55

Juhataja: Margus Veri

Protokollija: Diana Kiilu

Kohal oli: 57 õpetajat-ringijuhti

Puudus:  11 õppenõukogu liiget

PÄEVAKORD:

 1. Kokkuvõte II trimestri õppe- ja kasvatustööst – Sille Arust
 2. Puudulikud hinded II trimestril – Sille Arust
 3. Erivajadustega laste õppetöö kohandamine – Eevi Palu
 4. Informatsioon – Sille Arust, Margus Veri

 


ÕPPENÕUKOGU                       27. november 2017 nr 2

Algus kell 14.10, lõpp kell 15.00

Juhataja: Margus Veri

Protokollija: Diana Kiilu

Kohal oli: 59 õpetajat-ringijuhti

Puudus:  9 õppenõukogu liiget

PÄEVAKORD:

 1. Kokkuvõte I trimestri õppe- ja kasvatustööst – Taimi Dreier
 2. Puudulikud hinded I trimestril – Eevi Palu
 3. Õpilase üleviimine matemaatika nõrgemasse rühma – Eevi Palu
 4. Õpilase üleviimine järgmisesse klassi – Karin Känd
 5. Nutiseadmete kasutamise kord – Taimi Dreier
 6. Informatsioon – Eevi Palu, Heinrich Ervald, Margus Veri

 


ÕPPENÕUKOGU                                           21. november 2017 nr 1

Algus kell 15.00, lõpp 15.15

Koosoleku juhataja: Margus Veri

Protokollija: Diana Kiilu

Osalesid:  52 õpetajat-ringijuhti

Puudusid: 15 õppenõukogu liiget

PÄEVAKORD:

 1. Kooli õppekava üldosa, hindamisjuhendi ja kodukorra kinnitamine  – Margus Veri
 2. Hoolekogu liikme valimine – Margus Veri
 3. Informatsioon – Margus Veri